Top 10 Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 1 Năm Học 2021

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ bé nhất là:

A.

Bạn đang xem: Top 10 đề thi học kì 2 tiếng việt lớp 1 năm học 2021

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay tắp lự sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) tác dụng đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A. Thứ bảy, công ty nhật

B. đồ vật hai, vật dụng ba, sản phẩm công nghệ tư

C. Lắp thêm hai, máy ba, trang bị tư, lắp thêm năm

D. Sản phẩm công nghệ hai, đồ vật ba, đồ vật tư, thiết bị năm, thứ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm ngơi nghỉ trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số tương thích điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = … + 20 (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Top 10 Nữ Diễn Viên Đình Đám Nhất Màn Ảnh Thái Lan 2021, Top 10 Nữ Diễn Viên Xinh Đẹp Nhất Thái Lan

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với tác dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải câu hỏi (Mức 3)

Cây bưởi nhà Nam có 65 quả, cha đã hái xuống 34 quả để bán. Hỏi trên cây bòng nhà phái mạnh còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào địa điểm chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99