Bài 30 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 16

(eqalign& kern 1pt kern 1pt left( x + 3 ight)(x^2 - 3x + 9) - (54 + x^3) cr & = left( x + 3 ight)(x^2 - x.3 + 3^2) - (54 + x^3) cr & = x^3 + 3^3 - (54 + x^3) cr & = x^3 + 27 - 54 - x^3 cr & = left( x^3 - x^3 ight) + left( 27 - 54 ight) cr & = - 27 cr )


Bạn đang xem: Bài 30 sgk toán 8 tập 1 trang 16

LG b

(left( 2x + y ight)(4x^2 - 2xy + y^2) - left( 2x - y ight)(4x^2 + 2xy + y^2))

Phương pháp giải:

Áp dụng: Hằng đẳng thức tổng hai lập phương, hiệu nhị lập phương, nguyên tắc phá vệt ngoặc.

(A^3 + B^3 = left( A + B ight)(A^2 - AB + B^2))

(A^3 - B^3 = left( A - B ight)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải bỏ ra tiết:

*

heckorea.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 1052 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp heckorea.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng heckorea.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

Xem thêm: Xem Bói Tử Vi Năm 2021 Tuổi Tân Mùi 1991 Nam Mạng Sinh Năm 1991

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép heckorea.com gởi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.