Bài 27 Trang 14 Sgk Toán 8 Tập 1

(eqalign& ,, - x^3 + 3x^2 - 3x + 1 cr & = 1 - 3x + 3x^2 - x^3 cr & = 1^3 - 3.1^2.x + 3.1.x^2 - x^3 cr & = left( 1 - x ight)^3 cr )


Bạn đang xem: Bài 27 trang 14 sgk toán 8 tập 1

LG b.

(8 - 12x + 6x^2 - x^3.)

Phương pháp giải:

Áp dụng: Hằng đẳng thức lập phương của một hiệu. 

(left( A - B ight)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,8 - 12x + 6x^2 - x^3 cr & = 2^3 - 3.2^2.x + 3.2.x^2 - x^3 cr & = left( 2 - x ight)^3 cr )

heckorea.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp heckorea.com


Xem thêm: Nhà Cho Thuê Nhà Nguyên Căn Ở Gò Vấp, Giá Rẻ, Chính Chủ T10/2021

Cảm ơn các bạn đã sử dụng heckorea.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép heckorea.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.