SỔ THU NỘP ĐẢNG PHÍ

*

Sổ thu nộp đảng phí mẫu S01/ĐP là gì?

Sổ thu nộp đảng mức giá mẫu S01/ĐP là chủng loại sổ được lập theo công văn số 141-CV/VPTW/nb để theo dõi, làm chủ việc thu nộp đảng tầm giá của đảng viên của các chi bộ trực thuộc đảng cỗ bộ phận, chi bộ trực ở trong đảng bộ cơ sở, bỏ ra bộ cơ sở.

Sổ thu nộp đảng giá tiền mẫu S01/ĐP sử dụng làm gì?

Các chi bộ trực trực thuộc đảng cỗ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở sẽ tiến hành việc lập sổ thu nộp đảng giá thành mẫu S01/ĐP dùng để theo dõi cụ thể việc thu nộp đảng giá tiền tại đưa ra bộ theo tháng, quý, năm.

Bạn đang xem: Sổ thu nộp đảng phí

Việc lập sổ cụ thể theo đúng giải pháp giúp bỏ ra bộ dễ dàng dàng report tình hình thu chi đảng tổn phí với cấp cho trên và có chứng thực của Đảng ủy cấp cho trên về thực trạng thu, nộp đảng phí theo năm để làm hồ sơ giữ trữ.

Sau đó là sổ thu nộp đảng giá tiền mẫu S01/ĐP theo công văn số 141-CV/VPTW/nb ✓ Dựng sẵn nội dung chuẩn ✓ ViecLamVui cung ứng tải mẫu mã file Word hoàn toàn miễn phí

XEM TRƯỚC MẪU


*
Bấm nhằm tải: Sổ thu nộp đảng tầm giá mẫu S01/ĐP tệp tin Word

Sổ thu nộp đảng giá thành mẫu S01/ĐP tất cả những thông tin gì?

Trang bìa: title “Đảng cộng Sản Việt Nam”, thương hiệu Đảng bộ, tên bỏ ra bộ, thương hiệu sổ, năm triển khai sổ, tháng ngày năm lập sổ, chữ ký và chúng ta tên của người dân có thẩm quyền thay mặt đại diện cấp uỷ, chữ cam kết và họ tên của fan ghi sổ. Nội dung sổ: Phần cai quản thu đảng phí các tháng lập bảng chi tiết với các chỉ tiêu: số trang bị tự, họ với tên đảng viên, cột lưu lại đảng viên được miễn đóng đảng phí, thu nhập tính đóng góp đảng phí, số tiền đảng phí đề nghị đóng, số chi phí đảng tổn phí đã thu (tháng này, tróc nã thu tháng trước, cộng), số chi phí đảng tổn phí chưa đóng cho cuối tháng, đảng viên cam kết nộp. Phần tổng phù hợp thu nộp đảng tổn phí lập bảng với các chỉ tiêu: ngày tháng năm nộp, mon thu đảng phí, tình trạng đảng viên, thực trạng đảng phí, nộp đảng mức giá lên cấp trên, tín đồ thu (người nhận đảng phí) ký tên. Phần xác thực của Đảng uỷ cấp trên: chứng thực các thông tin: tổng cộng đảng viên mang lại cuối năm, số đảng viên được miễn đóng đảng phí, số chi phí đảng chi phí chưa đóng mang đến cuối năm, tổng số tiền đảng giá tiền đã thu, đảng tầm giá được trích giữ lại, đảng phí phải nộp cung cấp trên, đảng giá tiền đã nộp cấp cho trên, đảng phí chưa nộp cấp cho trên.

Xem thêm: Thuê Nhà Nguyên Căn Quận Đống Đa, Cho Thuê Nhà Riêng Quận Đống Đa

đại diện cấp uỷ cung cấp trên sẽ ký tên đóng góp dấu.