Khóa folder trong win 10

vớ cả họ đều có các tập tin trên máy tính muốn giữ kín với mọi bạn xung quanh. Vị đó, bạn có thể sẽ cần phải biết cách tạo thành mật khẩu khóa folder Win 10 để bảo đảm các tập tin đó.


*

Trong Windows 10, chúng ta có thể đặt những file và tập tin mong muốn giữ bí mật vào trong một folder được đảm bảo an toàn bằng mật khẩu nhưng không đề nghị mua thêm bất kỳ phần mềm làm sao khác. Theo dõi bài viết hướng dẫn của FPT Shop dưới để biết được biện pháp tạo mật khẩu đăng nhập khóa folder Win 10 nhanh chóng.

Bạn đang xem: Khóa folder trong win 10


Cách khóa thư mục bởi mật khẩu vào Windows 10:

Bước 1. nhấp chuột phải vào bên trong thư mục chứa các tệp bạn có nhu cầu bảo vệ. Thư mục bạn muốn ẩn thậm chí rất có thể nằm trên màn hình hiển thị của bạn.

*

Bước 2. lựa chọn tùy chọn "New" vào menu.

*

Bước 3. liên tục chọn "Text Document".

*

Bước 4. nhấn Enter. Các bạn không đề nghị quá quan trọng việc tập tin text mới vừa được tạo, nên lựa chọn tên bất kỳ mà bạn muốn. Bạn cũng có thể xóa tệp văn phiên bản này sau khi chúng ta đã chế tạo mật khẩu khóa folder Win 10 thành công.

*

Bước 5. Nhấp đúp nhằm mở tệp văn bản mà các bạn vừa tạo.

*

Tham khảo:Hướng dẫn upgrade Windows 10 32bit lên 64bit

Bước 6. Copy chính xác đoạn mã dưới và dán vào trong tệp tin Text.

*

cls
ECHO OFFtitle thư mục Lockerif EXIST "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D" goto UNLOCKif NOT EXIST Locker goto MDLOCKER:CONFIRMecho Are you sure u want to lớn Lock the folder(Y/N)set/p "cho=>"if %cho%==Y goto LOCKif %cho%==y goto LOCKif %cho%==n goto ENDif %cho%==N goto ENDecho Invalid choice.goto CONFIRM:LOCKren Locker "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D"attrib +h +s "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D"echo folder lockedgoto End:UNLOCKecho Enter password khổng lồ Unlock folderset/p "pass=>"if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAILattrib -h -s "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D"ren "Control Panel.21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D" Lockerecho thư mục Unlocked successfullygoto End:FAILecho Invalid passwordgoto end:MDLOCKERmd Lockerecho Locker created successfullygoto End:End

Bước 7. search từ "Your-Password-Here" trong khúc mã các bạn vừa dính vào trong tệp tin Text. Chúng ta cũng có thể sử dụng tổng hợp phím "Ctrl + F" để thao tác hối hả việc tìm kiếm.

*

Bước 8. thay thế sửa chữa "Your-Password-Here" bởi mật khẩu bạn có nhu cầu khóa thư mục.

*

Bước 9. Nhấp vào tùy lựa chọn "File" ở góc trái màn hình.

*

Bước 10. Chọn "Save As".

*

Bước 11. Nhấp vào menu "Text Documents (*.txt)" để lựa chọn định dạng lưu.

*

Bước 12. Bạn hãy lựa chọn "All Files"

*

Bước 13. Và biến hóa tên tệp thành "FolderLocker.bat".

*

Bước 14. Nhấp vào "Save".

*

Bước 15. Nhấp đúp vào FolderLocker.

*

Thư mục Locker đã có tạo!

*

Bước 16. Đưa vào thư mục Locker với những tập tin bạn muốn bảo vệ.

*

Bước 17. Mở tệp FolderLocker để bắt đầu khóa folder đó!

*

Bước 18. Nhập "Y" vào màn hình cmd mở ra.

*

Bước 19. Nhấn Enter và hành lang cửa số Locker Locker sẽ biến đổi mất, cùng rất thư mục Locker!

*

Để bẻ khóa thư mục, bấm lưu ban vào "FolderLocker" để mở thư mục.

*

Nhập mật khẩu các bạn đã nhập trong cách 8 với nhấn Enter.

Xem thêm: Bán Căn Hộ Chung Cư Thăng Long Victory Tòa T3 Thăng Long Capital

*

*

Thư mục Locker vẫn trở lại. Bạn cũng có thể mở nó nhằm tìm những tập tin ẩn. Lặp lại quá trình 17, 18 với 19 để khóa thư mục lại.