Khóa folder trong win 10

Tất cả chúng ta đều có các tập tin trên máy tính muốn giữ bí mật với mọi người xung quanh. Do đó, bạn có thể sẽ cần biết cách tạo mật khẩu khóa thư mục Win 10 để bảo vệ các tập tin đó.


*

Trong Windows 10, bạn có thể đặt các file và tập tin muốn giữ bí mật vào trong một thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu mà không cần mua thêm bất kỳ phần mềm nào khác. Theo dõi bài viết hướng dẫn của FPT Shop bên dưới để biết được cách tạo mật khẩu khóa thư mục Win 10 nhanh chóng.

Bạn đang xem: Khóa folder trong win 10


Cách khóa thư mục bằng mật khẩu trong Windows 10:

Bước 1. Nhấp chuột phải vào bên trong thư mục chứa các tệp bạn muốn bảo vệ. Thư mục bạn muốn ẩn thậm chí có thể nằm trên màn hình của bạn.

*

Bước 2. Chọn tùy chọn "New" trong menu.

*

Bước 3. Tiếp tục chọn "Text Document".

*

Bước 4. Nhấn Enter. Bạn không cần quá quan trọng việc tập tin text mới vừa được tạo, hãy chọn tên bất kỳ mà bạn muốn. Bạn có thể xóa tệp văn bản này sau khi bạn đã tạo mật khẩu khóa thư mục Win 10 thành công.

*

Bước 5. Nhấp đúp để mở tệp văn bản mà bạn vừa tạo.

*

Tham khảo:Hướng dẫn nâng cấp Windows 10 32bit lên 64bit

Bước 6. Copy chính xác đoạn mã bên dưới và dán vào trong file Text.

*

cls
ECHO OFFtitle Folder Lockerif EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCKif NOT EXIST Locker goto MDLOCKER:CONFIRMecho Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)set/p "cho=>"if %cho%==Y goto LOCKif %cho%==y goto LOCKif %cho%==n goto ENDif %cho%==N goto ENDecho Invalid choice.goto CONFIRM:LOCKren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"echo Folder lockedgoto End:UNLOCKecho Enter password to Unlock folderset/p "pass=>"if NOT %pass%==Your-Password-Here goto FAILattrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Lockerecho Folder Unlocked successfullygoto End:FAILecho Invalid passwordgoto end:MDLOCKERmd Lockerecho Locker created successfullygoto End:End

Bước 7. Tìm từ "Your-Password-Here" trong đoạn mã bạn vừa dán vào trong file Text. Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím "Ctrl + F" để thao tác nhanh chóng việc tìm kiếm.

*

Bước 8. Thay thế "Your-Password-Here" bằng mật khẩu bạn muốn khóa thư mục.

*

Bước 9.

Xem thêm: Mùa Hạt Dẻ Trùng Khánh Giá Bao Nhiêu, Mùa Hạt Dẻ Trùng Khánh

Nhấp vào tùy chọn "File" ở góc trái màn hình.

*

Bước 10. Chọn "Save As".

*

Bước 11. Nhấp vào menu "Text Documents (*.txt)" để chọn định dạng lưu.

*

Bước 12. Bạn hãy chọn "All Files"

*

Bước 13. Và thay đổi tên tệp thành "FolderLocker.bat".

*

Bước 14. Nhấp vào "Save".

*

Bước 15. Nhấp đúp vào FolderLocker.

*

Thư mục Locker đã được tạo!

*

Bước 16. Đưa vào thư mục Locker với các tập tin bạn muốn bảo vệ.

*

Bước 17. Mở tệp FolderLocker để bắt đầu khóa thư mục đó!

*

Bước 18. Nhập "Y" vào màn hình cmd mở ra.

*

Bước 19. Nhấn Enter và cửa sổ Locker Locker sẽ biến mất, cùng với thư mục Locker!

*

Để mở khóa thư mục, bấm đúp vào "FolderLocker" để mở thư mục.

*

Nhập mật khẩu bạn đã nhập trong Bước 8 và nhấn Enter.

*

*

Thư mục Locker đã trở lại. Bạn có thể mở nó để tìm các tập tin ẩn. Lặp lại các bước 17, 18 và 19 để khóa thư mục lại.