SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 511

Để dễ dàng ghi nhớ với tóm tắt những nghiệp vụ gây ra có liên quan tới doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ, sau đây nội dung bài viết chia sẻ tới bạn sơ đồ dùng hạch toán tài khoản 511 theo Thông bốn 200/2014/TT-BT.

Bạn đang xem: Sơ đồ hạch toán tài khoản 511


Tài khoản 511 là gì?

Theo dụng cụ tại Điều 71 Thông tư 200/2014/TT-BTC, thì tài khoản 511 là Doanh thu bán sản phẩm hóa và cung cấp dịch vụ dùng của người tiêu dùng trong một kỳ kế toán, bao gồm cả lợi nhuận bán hàng, sản phẩm, hỗ trợ dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong và một một hệ thống tập đoàn. 

Tài khoản 511 doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ bao gồm 6 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 5111 – Doanh thu bán sản phẩm hoá. Đây là tài khoản phản ánh lệch giá và lợi nhuận thuần của cân nặng hàng hóa đã phân phối trong một kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Loại tài khoản này đa số sử dụng cho các ngành marketing hàng hóa , thiết bị tư, lương thực…Tài khoản 5112 – lệch giá bán các thành phẩm. Đây là tài khoản dùng làm phản ánh lợi nhuận và lợi nhuận thuần của khối lượng sản phẩm được xác minh là đã buôn bán trong kỳ kế toán (thành phẩm, chào bán thành phẩm) của doanh nghiệp. Được dùng chủ yếu trong các ngành sản xuất vật hóa học như công nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, nông nghiệp… Tài khoản 5113 – Doanh thu cung ứng dịch vụ. Đây là tài khoản dùng làm phản ánh lợi nhuận và lợi nhuận thuần của khối lượng dịch vụ vẫn hoàn thành, đã cung ứng tới người tiêu dùng và khẳng định đã phân phối trong kỳ kế toán. Loại tài khoản này đa phần dùng trong số ngành marketing dịch vụ như kế toán, kiểm toán, giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ thương mại khoa học, kỹ thuật,…Tài khoản 5114 – lệch giá trợ cấp, trợ giá. Đây là nhiều loại tài khoản dùng để phản ánh những khoản lợi nhuận từ trợ cấp, trợ giá ở trong phòng nước khi công ty thực hiện hỗ trợ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thương mại theo yêu thương cầu của phòng nước. Thông tin tài khoản 5117 – doanh thu kinh doanh bđs đầu tư. Đây là loại tài khoản dùng để phản ánh doanh thu từ dịch vụ cho thuê bất đụng sản đầu tư chi tiêu và doanh thu bán, thanh lý bất động sản nhà đất đầu tư.Tài khoản 5118 – doanh thu khác. Đây là loại thông tin tài khoản được sử dụng để phản bội ánh doanh thu ngoài doanh thu bán sản phẩm hóa, lệch giá bán thành phẩm, lợi nhuận dịch vụ, lợi nhuận được trợ cung cấp giá, lợi nhuận từ bđs như lợi nhuận từ nhượng phân phối công cụ, bán vật tư phế liệu và các khoản khác. 

Sơ trang bị hạch toán thông tin tài khoản 511 theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC

1.

Xem thêm: Xếp Hạng 12 Chòm Sao Đẹp Từ Bé, Xếp Hạng Chòm Sao Nào Càng Lớn Càng Đẹp

Sơ vật kế toán doanh thu bán sản phẩm không chịu thuế cực hiếm gia tăng

Các lợi nhuận thu bán hàng không chịu đựng thuế giá trị ngày càng tăng được tóm tắt bằng sơ thiết bị hạch toán dưới đây:

*

2. Sơ đồ vật hạch toán doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ yêu cầu chịu thuế giá trị gia tăng theo cách thức khấu trừ

Các thanh toán phát sinh có tương quan tới doanh thu bán sản phẩm và cung cấp sản phẩm dịch vụ thương mại phải chịu đựng thuế giá bán trị tăng thêm theo phương pháp khấu trừ được cầm tắt theo sơ đồ vật hạch toán sau:

*

3. Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chịu đựng thuế xuất khẩu, tiêu thụ sệt biệt, bảo vệ môi trường

Các giao dịch tài chính liên quan liêu tới câu hỏi phát sinh doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ chịu thuế xuất khẩu, tiêu thụ đặc biệt, đảm bảo an toàn môi ngôi trường được sơ đồ dùng hóa như sau:

*

4. Sơ vật hạch toán lợi nhuận của việc hàng thay đổi hàng không tựa như chịu thuế giá trị gia tăng tính theo cách thức khấu trừ

Các giao dịch tài chính có liên quan tới vạc sinh lệch giá của bài toán hàng thay đổi hàng không tương tự như chịu thuế giá chỉ trị tăng thêm tính theo cách thức khấu trừ được bắt tắt theo sơ vật dụng hạch toán sau:

*

5. Sơ vật hạch toán lợi nhuận hợp đồng xây dựng

Các giao dịch tài chính có liên quan tới câu hỏi phát sinh doanh thu hợp đồng tạo được tóm tắt thông qua sơ vật dụng hạch toán sau:

*

6. Sơ thứ hạch toán doanh thu từ các chương trình dành cho khách sản phẩm truyền thống

Các giao dịch tài chính có tương quan tới câu hỏi phát sinh lợi nhuận từ những chương trình dành riêng cho khách hàng truyền thống lịch sử được thể hiện thông qua sơ đồ vật hạch toán sau:

*

7. Sơ đồ gia dụng hạch toán lệch giá hàng liên quan đến đổi hàng không tương tự trường đúng theo hàng xuất đổi cùng hàng thừa nhận đổi chưa hẳn chịu thuế cực hiếm gia tăng

Các giao dịch kinh tế tài chính có liên quan đến việc phát sinh doanh thu từ việc đổi mặt hàng không giống như trường đúng theo hàng xuất đổi và hàng thừa nhận đổi không hẳn chịu thuế giá chỉ trị gia tăng được bắt tắt theo sơ đồ vật sau:

*

8. Sơ đồ hạch toán lợi nhuận đối cùng với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương mại xuất bán ra cho các đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc bên trong nội cỗ doanh nghiệp

Các giao dịch kinh tế tài chính có tương quan tới việc phát sinh lợi nhuận từ việc xuất bán sản phẩm, mặt hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc bên phía trong nội cỗ doanh nghiệp được miêu tả theo sơ thứ sau đây:

*

9. Sơ đồ hạch toán lệch giá nhận trợ cấp, trợ giá

Các giao dịch tài chính có liên quan tới việc phát sinh lệch giá từ câu hỏi nhận trợ cấp, trợ giá chỉ được thể hiện thông qua sơ vật hạch toán như sau:

*

10. Sơ trang bị hạch toán đơn vị nhận bán đại lý

Các giao dịch tài chính có tương quan tới việc phát sinh doanh thu từ đơn vị nhận bán đại lý phân phối được bắt tắt theo sơ đồ dùng kế toán sau:

*

11. Sơ thứ hạch toán xuất kho sản phẩm & hàng hóa để biếu tặng

Các giao dịch kinh tế tài chính liên quan tới việc phát sinh bài toán xuất kho hàng hóa để biếu tặng được bắt tắt bởi sơ thứ hạch toán sau đây:

*

12. Sơ vật dụng hạch toán trả lương cho những người lao động bằng hàng hóa, sản phẩm

Các giao dịch kinh tế tài chính phát sinh có tương quan tới trả lương cho những người lao động bằng sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa được tóm tắt trải qua sơ thiết bị sau:

*

Trên đây là sơ đồ vật hạch toán thông tin tài khoản 511 theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC. mong muốn rằng với những tin tức trên có thể giúp các bạn thực hiện các bước một cách dễ ợt hơn.