Gắp lửa bỏ tay người

Mưu đồ thiết yếu trị đê hèn, âm mưu bỉ ổi mặc kệ luân hay đạo lý của tổ chức triển khai khủng cha Việt Tân thì chẳng ai còn lạ. Tuy nhiên vô liêm sỉ đến mức đánh tráo khái niệm, thế đổi bản chất sự việc, thậm chí sử dụng hình hình ảnh của những người không liên quan để minh hoạ cho bài viết xuyên tạc, kháng phá của mình thì rõ ràng bạn bè khủng bố, tay không đúng đã ngày càng lộ rõ bản chất bất tài vô tướng, “cố đấm ăn xôi”, tự tách bóc mình ra khỏi trái đất văn minh, tiến bộ, càng ngày chìm sâu vào vũng bùn dơ bẩn nhớp trong thân phận vong nô phản bội quốc, đời đời kiếp kiếp bị cộng đồng khinh bỉ, nguyền rủa…