Chuyên đề những hằng đẳng thức đáng nhớ

những hằng đẳng thức đáng nhớ Hằng đẳng thức lưu niệm Hằng đẳng thức Hằng đẳng thức lưu niệm môn Toán bí quyết hằng đẳng thức tài liệu hằng đẳng thức kỷ niệm

Bạn đang xem: Chuyên đề những hằng đẳng thức đáng nhớ

*
pdf

Phương trình lượng giác - Bất phương trinh - Hệ phương trình đại số


*
pdf

Căn bậc hai và hàm đẳng thức


*
pdf

Dạng hằng đẳng thức của bất đẳng thức Cauchy-Schwar


Nội dung

CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ2 A  B   A2  2 AB  B 22 A  B   A2  2 AB  B 2A2  B 2  A  B   A  B 3 A  B   A3  3 A2 B  3 AB 2  B 33 A  B   A3  3 A2 B  3 AB 2  B 3A3  B 3  A  B   A2  AB  B 2 A3  B 3  A  B   A2  AB  B 2 2 A  B  C   A2  B 2  C 2  2 AB  2 AC  2BC2 A  B  C   A2  B 2  C 2  2 AB  2 AC  2BCAn  B n  A  B   An  1  An  2 B  An  3 B 2  ...  A2 B n  3  AB n  2  B n  1 A2 k  B 2 k  A  B   A2 k  A2 k  1 B  A2 k  2 B 2  ...  A2 B 2k  2  B 2 k  1 A2 k 1  B 2 k 1  A  B   A2 k  A2 k  1 B  ...  ...  A2 B 2k  2  AB 2k  1  B 2k 2 A1  A2  ...  An   A12  A22  ...  An2  2 A1 A2  ...  2 A1 An  2 A2 A3  ...  2 A2 An  ...  2 An  1 An A1  A2  A3  ... 2An   A12  A22  A32  ...  An2  2 A1 A2  ...  2 A1 An  2 A2 A3  ...  2 A2 An  ...  2 An  1 Ann  n  1 n  2 2 n  n  1  n  2  n  3 3n n 1A BA B A B  ...  B n11.21.2.3 Nhị thức Niu-tơn (Newton)Khai triển biểu thức: (A+B)n cùng viết dưới dạng luỹ thừa bớt dần của A, theo thứ tự với n= 0;1;2…Ta có:0 A  B  1 A  Bn An 1 A  B A  B2 A  B   A2  2 AB  B 23 A  B   A3  3 A2 B  3 AB 2  B 34 A  B   A4  4 A3 B  6 A2 B 2  4 AB3  B 45 A  B   A5  5 A4 B 10 A3 B 2  10 A2 B 3  5 AB 4  B5……………………Ta viết những hệ số của nhiều thức ngơi nghỉ vế nên thành một bảng tất cả dạng tam giác:Với n = 01n=111n=2121n=31331n=414641n=515101051

Xem thêm: Cách Làm Nhà Mô Hình - Mô Hình Nhà Giá Tốt Tháng 12, 2021

Đồ án tốt nghiệp Cách dạy trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền