THƠ : BÁC NÔNG DÂN

Bài Thơ Bác Nông Dân ❤️️ Giáo Án Và Tranh Bài Thơ ✅ Thơ Ngắn, Dễ Nhớ, Dễ Thuộc Cho Trẻ Mầm Non Giúp Bé Phát Triển Tốt Các Kỹ Năng.


Bài Thơ Bác Nông Dân

heckorea.com chia sẻ thơ Bác Làm Nông Dân cho bé ngắn hay.

Bác Nông DânTác giả: Phương Hoa

Chúng ta có đủ cơm ănẤy là nhờ bác nông dân cấy càyNắng mưa bác chẳng ngừng taylàm việc suốt ngày, bác vẫn vui tươi