XEM NGÀY MUA XE THÁNG 6 NĂM 2020

Tháng 6 năm 2022 thiết lập xe ngày làm sao tốt, xem ngày thiết lập xe mon 6/2022, chọn ngày đẹp cài đặt xe đúng theo tuổi hồi tháng 6 ...là thắc mắc được không ít người quan tâm.

Xem ngày tốt mua xe cộ máy, oto với mong muốn an toàn khi tham gia giao thông, xe pháo ít bị nứt cũng như gặp nhiều may mắn. Việc coi ngày đẹp, lựa chọn giờ xuất sắc mua xe cộ mang ý nghĩa sâu sắc tâm linh được người xưa coi trọng. "Có thờ gồm thiêng, gồm kiêng gồm lành" chính vì thế đừng khinh suất mà vứt qua việc xem ngày tốt xấu

Với mức sử dụng xem ngày tốt mua xe cộ theo tuổi sẽ giúp đỡ quý chúng ta chọn ngày tốt mua xe trong tháng 6. Tin tức được chuyên viên nghiên cứu, tổng thích hợp nhiều phương thức khác nhau để mang ra kết quả đúng mực nhất

Nhập tháng ngày năm sinh để sở hữu kết quả chính xác nhất


Bạn đang xem: Xem ngày mua xe tháng 6 năm 2020

Xem

Ngày tốt mua xe tháng 6/2022Ngày Ất Dậu tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng phát xuất : xuất hành hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông phái mạnh đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Sửu mon Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Tân Mão tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi thủy : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - phía tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Giáp Ngọ tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất xứ : xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông phái nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Đinh Dậu mon Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất xứ : xuất xứ hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Mão tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : phát xuất hướng Đông nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Bính Ngọ mon Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Dậu tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất hành : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Giáp Dần tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng căn nguyên : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam giới đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Tháng 6 năm 2022 phải tránh ngày xấu thiết lập xeNgày Bính Tuất tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Đinh Hợi tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : xuất xứ hướng thiết yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Mậu Tý tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng lên đường : xuất hành hướng Đông phái mạnh đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Canh Dần mon Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng khởi hành : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Nhâm Thìn tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : xuất xứ hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Quý Tỵ mon Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : khởi hành hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Mùi mon Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : lên đường hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam giới đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Bính Thân tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng phát xuất : Xuất hành hướng tây Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Mậu Tuất mon Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : xuất hành hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Hợi mon Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : căn nguyên hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Canh Tý tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi thủy : >Xuất hành hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - phía tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Tân Sửu tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : Xuất hành hướng tây Nam đón Hỷ Thần - phía tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Nhâm Dần tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất xứ : lên đường hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Thìn tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng lên đường : xuất phát hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Tỵ mon Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : phát xuất hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Mùi tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành : căn nguyên hướng chủ yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Mậu Thân tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất phát : khởi hành hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng chính Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Canh Tuất mon Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : xuất xứ hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - phía tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Tân Hợi tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng phía tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Nhâm Tý mon Bính Ngọ năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi thủy : xuất phát hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Quý Sửu tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : xuất hành hướng Đông nam đón Hỷ Thần - hướng chính Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Xem ngày đẹp download xe mon khác


Bạn phù hợp với màu nào


*

Kim


*

Mộc


*

Thủy


*

Hỏa


*

Thổ


Xem ngày


*
coi ngày giỏi xấu
*
coi ngày cưới hỏi
*
coi ngày giỏi mua xe pháo
*
xem ngày cam kết hợp đồng
*
coi ngày xuất sắc nhận chức
*
xem ngày xuất sắc khai trương
*
xem ngày xuất sắc sinh con
*
coi ngày thẩm mỹ
*
coi ngày xuất sắc cắt tóc
*
xem ngày giờ xuất phát
*
xem ngày tốt động thổ
*
xem ngày mua căn hộ
*
coi ngày tiến hành khởi công xây dựng
*
coi ngày tốt đổ trần, lợp mái
*
xem ngày nhập trạch, về nhà new
*
xem ngày mai táng
*
coi ngày hoàng đạo
*
hiện thời là mấy giờ

Tử vi khoa học


phong thủy trọn đời
Lá số tứ trụ
Tử vi bây giờ
Xem phong thủy
Lá số quỷ cốc
phong thủy 12 cung hoàng đạo

Xem tuổi


*
xem tuổi vợ ông chồng
*
coi tuổi vừa lòng làm ăn
*
xem tuổi xây nhà ở
*
xem tuổi sinh bé hợp cha mẹ

Xem bói


coi bói số smartphone
xem bói tình yêu
coi bói cung mệnh
coi bói biển số xe cộ
Bói bài hàng ngày
coi bói bài xích tình yêu thương
xem bói bài thời vận
coi bói ngày sinh

Lịch việt 2022


kế hoạch tam tông miếu
Lịch âm dương
Xem lịch vạn niên
*
Đổi ngày âm thanh lịch ngày dương
*
Đổi ngày dương sang âm

Phong thủy


coi hướng làm cho nhà
coi sim phong thủy

2022 Calendar


1 January


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

2 February


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28

3 March


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

4 April


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30

5 May


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
1
31
2

6 June


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2

7 July


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2
31
3

8 August


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1
28
2
29
3
30
4
31
5

9 September


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
1
27
2
28
3
29
4
30
5

10 October


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7

11 November


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
1
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
30
7

12 December


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31

Xem thêm: Xem Phim Tình Chị Tình Em Tập 1, Tình Chị Duyên Em

9