GIẢI TOÁN 7 BÀI 8: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Để tìm hai số x và y biết tổng x + y = s hoặc hiệu x – y = d và tỉ số ta làm cho như sau:

Áp dụng đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau:

 

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Giải toán 7 bài 8: tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

(Bài 54 tr.30 SGK)

Tìm nhì số x cùng y, biết: cùng x + y = 16

Giải

Ta có:  Vậy: x = 2.3 = 6 ; y = 2.5 = 10

Đáp số: x = 6 ; y = 10

Ví dụ 2. (Bài 55 tr.30 SGK)

Tìm nhì số x cùng y, biết: x : 2 = y : (-5) và x – y = -7

Đáp số

x = 6 ; y = 10

Ví dụ 3. (Bài 56 tr.30 SGK)

Tìm diện tích của một hình chữ nhật hiểu được tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng

*
 và chu vi bằng 28m.

Hướng dẫn

Gọi chiều rộng và chiều lâu năm của hình chữ nhật thứu tự là x và y thì ta có:

*
 và 2.(x + y) = 28. Đáp số: diện tích hình chữ nhật là 40m2

Ví dụ 4. (Bài 58 tr.30 SGK)

Hai lớp 7A cùng 7B đi lao đụng trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây xanh được của lớp 7A cùng lớp 7B là 0,8 và lớp 7B trồng các cây rộng lớp 7A là trăng tròn cây. Tính số cây từng lớp đang trồng

Hướng dẫn

Gọi số cây cối được của lớp 7A cùng lớp 7B theo đồ vật tự là x với y thì ta có: với y – x = 20. Đáp số: Lớp 7A trồng được 80 cây, lớp 7B trồng được 80 cây, lớp 7B trồng được 100 cây.

Ví dụ 5. (Bài 64 tr.31 SGK)

Số học viên bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ thành phần với những số 9 ; 8 ; 7 ; 6. Hiểu được số học sinh khối 9 thấp hơn số học sinh khối 7 là 70 học tập sinh

Hướng dẫn

Gọi số học sinh khối 6, 7, 8, 9 theo thiết bị tự là 315 ; 280 ; 245 với 210

Dạng 2. Chia MỘT SỐ THÀNH CÁC PHẦN TỈ LỆ VỚI CÁC SỐ mang đến TRƯỚC

Phương pháp giải

Giả sử đề xuất chia số S thành ba phần x, y, z tỉ trọng với những số a, b, c. Ta làm như sau:

Do đó:

Ví dụ 6. (Bài 57 tr.30 SGK)

Số viên bi của chúng ta Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ thành phần với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi

Hướng dẫn

Ta yêu cầu chia số 44 thành tía phần tỉ trọng với 2 ; 4 với 5

Đáp số: 24 triệu đ ; 40 triệu đồng và 56 triệu đồng

Ví dụ 7.

Xem thêm: Doremon Cuộc Phiêu Lưu Vào Lòng Đất Full Hd, Truyện Tranh Doraemon

Tía người thỏa thuận góp vốn nhằm lập cửa hàng sản xuất theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi người góp bao nhiêu, biết rằng số vốn cần kêu gọi là 120 triệu đồng

Hướng dẫn

Chia số 120 000 000 thành cha phần tỉ trọng với 2 ; 4 cùng 5

Đáp số: 24 triệu đồng, ; 40 triệu vnd và 56 triệu đồng

Ví dụ 8. (Bài 61 tr.31 SGK)

Tìm tía số x, y, z biết rằng:

*
 và x + y – z = 10

Hướng dẫn

Dạng 3. TÌM nhị SỐ BIẾT TÍCH VÀ TỈ SỐ CỦA CHÚNG

Phương pháp giải

Giả sử nên tìm hai số x, y biết x.y = p. Và

*

Đặt 

*
, ta có: x = k.a , y = k.b. Do đó:

Từ đó, tìm kiếm được k rồi x và y

Ví dụ 9. (Bài 62 tr.31 SGK)

Tìm nhị số x và y, biết rằng:

*
 và xy = 10

Giải

Ví dụ 10. Một miếng đất hình chữ nhật diện tích 76,95 mét vuông có chiều rộng bằng 5/19 chiều dài. Tính chiều rộng cùng chiều dài của miếng khu đất đó

Hướng dẫn

Gọi chiều rộng lớn là x, chiều dài là y thì ta có: x.y = 76,95 cùng

*

Đáp số: Chiều rộng: 4,5 m ; chiều dài : 17,1 m

Dạng 4. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC TỪ MỘT TỈ LỆ THỨC mang đến TRƯỚC

Ví dụ 11. (Bài 63 tr.31 SGK)

Giải

 

Ví dụ 12. Mang lại a, b, c, d là những số hữu tỉ dương và

*
 . Minh chứng rằng:

Giải

Dạng 5. Cố TỈ SỐ GIỮA CÁC SỐ HỮU TỈ BẰNG TỈ SỐ GIỮA CÁC SỐ NGUYÊN

Phương pháp giải

Viết các số hữu tỉ dưới dạng phân sốThực hiện tại phép phân tách phân số

Ví dụ 13. (Bài 59 tr.31 SGK)

Thay tỉ số giữa những số hữu tỉ bởi tỉ số giữa các số nguyên

Đáp số

a) 17 : (-26); b) -6 : 5; c)16 : 23; d)2 : 1

Dạng 6. TÌM SỐ HẠNG CHƯA BIẾT trong MỘT TỈ LỆ THỨC

Phương pháp giải

Trong một tỉ lệ thức, ta rất có thể tìm một trong những hạng chưa biết khi biết ba số hạng kia