Tiếng anh lớp 4 unit 8

Các em bắt buộc lưu ý. Maths (môn Toán) là hiệ tượng viết gọn gàng của trường đoản cú Mathematics (môn Toán).a) What day is it today, Tom? hôm nay là thiết bị mấy vậy Tom?It"s Monday. Nó là sản phẩm Hai.b) do you have Maths today? hôm nay bạn bao gồm môn Toán không? Yes, I do. Vâng, tôi có.c) What subjects vị you have today?Hôm nay các bạn có môn học tập gì?I have Vietnamese, Maths & English.Tôi bao gồm môn giờ đồng hồ Việt, Toán với Tiếng Anh.d) Oh, we"re late for school! 0h, bọn họ trễ học rồi!Let"s run! chúng ta cùng chạy đi!

2. Point và say.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 unit 8

*

Chỉ và nói.

Các môn học tập ở trường, những em đều buộc phải viết hoa tự đâu tiên của mỗi từ. Ví dụ: Maths, Science, Art,...Làm bài toán theo cặp. Hỏi bạn em từ bây giờ có môn học gì?a) What subjects vị you have today? từ bây giờ bạn bao gồm môn học tập gì?I have Maths. Tôi có môn Toán.b) What subjects do you have today? hôm nay bạn có môn học tập gì?I have Science. Tôi gồm môn Khoa học.c) What subjects bởi vì you have today? lúc này bạn có môn học gì?I have IT. Tôi gồm môn Tin học.d) What subjects vị you have today? lúc này bạn bao gồm môn học gì? I have Vietnamese. Tôi gồm môn giờ đồng hồ Việt.e) What subjects bởi you have today? hôm nay bạn tất cả môn học tập gì? I have Art. Tôi có môn Mĩ thuật.f) What subjects do you have today? bây giờ bạn bao gồm môn học gì?I have Music. Tôi bao gồm môn Âm nhạc.

3. Listen anh tick.

Click tại đây để nghe:

*

Nghe và ghi lại chọn.

1. A 2. A 3. C

Bài nghe:

1. Mai: What day is it today, Nam?

Nam: It"s Tuesday.

Mai: What subjects bởi you have today?

Nam: I have Vietnamese, Art & Maths.

2. Linda: vì chưng you have Maths today, Phong?

Phong: Yes, I do.

Linda: What about Science?

Phong: I don"t have Science. But I have Music và English.

3. Linda: What day is it today?

Mai: It"s Thursday.

Linda: What subjects bởi vì you have today, Mai?

Mai: I have English, Vietnamese and IT.

4. Look and write.

*

Nhìn cùng viết.

1. Today is Monday. Từ bây giờ là lắp thêm Hai.

He has Vietnamese, Science & English.

Cậu ấy gồm môn tiếng Việt, kỹ thuật và tiếng Anh.

2. Today is Wednesday. Bây giờ là máy Hai.

She has Maths, IT and Music. Cô ấy bao gồm môn Toán, Tin học và Âm nhạc.

3. Today is Friday. Từ bây giờ là đồ vật Sáu.

They has Maths, Science & Art.

Họ bao gồm môn Toán, khoa học và Mĩ thuật.

5. Let"s sing.

Click tại trên đây để nghe:

*

Chúng ta thuộc hát.


What day is it today?

Hôm nay là vật dụng mấy?

 

It"s Monday. It"s Monday.

What subjects do you have?

I have Maths và Art and English.

But we"re late, we"re late!

We"re late for school. Let"s run!

We"re late. We"re late.

We"re late for school. Let"s run!

Hôm ni là vật dụng Hai. Từ bây giờ là lắp thêm Hai.

Xem thêm: Có Những Điều Mà Em Muốn Nói, Lời Bài Hát Đau Để Trưởng Thành

Bạn gồm môn học tập gì?

Tôi có môn Toán, Mĩ thuật với Tiếng Anh.

Nhưng bọn họ trễ, họ trễ!

Chúng ta trễ học. Nào thuộc chạy thôi!

Chúng ta trễ. Họ trễ!

Chúng ta trễ học. Nào cùng chạy thôi!


Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + heckorea.com"Ví dụ: "Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 4 mới tập 1 heckorea.com"