Thẩm định quy trình định lượng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN -------- TÔN PHÚ TÙNG THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG GIBBERELLIC ACID BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO VỚI ĐẦU UV-VIS LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ts. NGUYỄN THỊ THU THỦY 2017


Bạn đang xem: Thẩm định quy trình định lượng

Page 52 và 53:

https://twitter.com/daykemquynhon p

Page 54 và 55:

https://twitter.com/daykemquynhon p

Page 56 and 57:

https://twitter.com/daykemquynhon p

Page 58 & 59:

https://twitter.com/daykemquynhon p

Page 60 and 61:

https://twitter.com/daykemquynhon p

Page 62:

https://twitter.com/daykemquynhon p


*

*

*

*

*

Xem thêm: Mở Bán Chung Cư Time Tower Lê Văn Lương, Chung Cư Time Tower Building

You have already flagged this document.Thank you, for helping us keep this platform clean.The editors will have a look at it as soon as possible.

Magazine: THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG GIBBERELLIC ACID BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO VỚI ĐẦU DÒ UV-VIS