Tạp Chí Nước Ngoài Nổi Tiếng

Tạp chí quốc tế là trong số những nguồn tài liệu khá tuyệt và có ích cho chúng ta trong bài toán luyện đọc & học được thêm những điều ngã ích. đa số các tạp chí này đề là các bạn có giá thành ở nước ngoài, kia cũng đó là lý do tại sao nó không được phổ biến nhiều cho chúng ta học sinh/sinh viên ở Việt nam.

Tại heckorea.com – để hỗ trợ chúng ta học IELTS Online hiệu quả, những tài liệu này sẽ được update thường xuyên và chia sẻ FREE cho các bạn nhé