Soạn anh 7 unit 5

Looking back giúp cho bạn ôn tập lại từ bỏ vựng với ngữ pháp của unit 5: Vietnamese food & drink bao gồm A/an/some/any, đặt thắc mắc với "How much" và "How many", phân minh danh từ bỏ đếm được cùng không đếm được. Nội dung bài viết là nhắc nhở về bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

Looking back – Unit 5: Vietnamese food & drink

Vocabulary

1.Add the words/phrases you have learnt khổng lồ the columns(Thêmnhững từ/ cụm từ mà bạn làm việc được vào cột.)

Dishes

(Món ăn)

Ingredients

(Thành phần)

Measurement phrases

(Các nhiều đo lường)

Omellete, pancake, beef noodle soup, chicken noodle soup, rice, noodles, pork, sandwich, meat, tofu, bread, spring rolls...

Bạn đang xem: Soạn anh 7 unit 5

Shrimp,salt, cooking oil, flour, pork, turmeric, pepper, noodle, vegetable, egg, meat, tofu...

A slice, a can, a bottle, a kilo, a bar, a glass, a bag, a teaspoon, a tablespoon

Compare with a partner. Who has more words/ phrases? (So sánh với chúng ta cùng chúng ta xem ai có tương đối nhiều từ hơn)

2.Fill each gap with a verb from the box(Điền vào chỗ trông cùng với một rượu cồn từ trong khung.)

Fold the omellete in half (Gấp trứng lại thành một nửa)Pour the sauce over the cake (Đổ nước nóng lên bánh)Beat the milk together with flour, sugar and cheese (Đánh số đông sữa với bột, con đường và phô mai)Seat the food for 5 minutes (Đun lạnh thức ăn uống trong 5 phút)Serve it on a plate (Bỏ lên đĩa.)

3. Choosea/anorsomefor the following words(Chọn a/ an hoặc some cho gần như từ sau.)

1. a banana

5. some pork

2. some bread

6. some salt

3. some beef

7. an apple

4. some pepper

8.

Xem thêm: Cách Tạo Group Chat Facebook Messenger Nhanh Nhất 2021, Hướng Dẫn Tạo Nhóm Chat Trên Facebook

some milk

4.Complete the sentences with some or any.(Hoàn thành các câu cùng với some hoặc any.)

There aren’t any eggs in the fridge.Would you like some coffee?Is there any orange juice in the fridge?She has got some eggs but she hasn’t got any milk.I went fishing but I didn’t catch any fish, so we had some bread for dinner

Dịch:

Không bao gồm quả trứng làm sao trong tủ rét mướt cả.Bạn bao gồm muôn uống chút cà phê không?Có chút nước cam chũm nào trong tủ giá buốt không?Cô ấy gồm vài quả trứng nhưng lại cô ấy không có chút sữa như thế nào cả.Tôi đã đi câu cá nhưng lại tôi ko bắt được bé cá nào, vì vậy chúng tôi ăn buổi tối với ít bánh mì.

5. Make questions with How many/How mixt for the underlined words in the following sentences.(Làm thành câu hỏi với How many /How much cho đa số từ được gạch ốp dưới trong số câu sau.)

Ann has got three oranges.(Ann bao gồm 3 trái cam.)There is some milk in the bottle.(Có một ít sữa vào chai.)I need three cans of lemonade.(Tôi phải 3 lon nước chanh.)Peter has got three apples in his bag.(Peter bao gồm 3 trái táo trong túi anh ấy.)There is some rice left in the electric cooker.(Có một ít cơm sót lại trong nồi cơm điện.)

Hướng dẫn:

How many oranges has Ann got?(Ann gồm bao nhiêu quả cam?)How much milk is there in the bottle?(Có bao nhiêu sữa vào chai?)How many cans of lemonade do you need?(Bạn yêu cầu bao nhiều lon nước chanh?)How many apples has Peter got in his bag?(Peter gồm bao nhiêu táo bị cắn dở trong túi của anh ấy ấy?)How much rice is there left in the electric cooker?(Có bao nhiêu cơm vào nồi cơm trắng điện?)

Communication

6. Choose sentences (A-D) to complete the following conversation. Practise the conversation with a partner.(Chọn hồ hết câu (A-D) để ngừng bài đàm thoại sau. Thực hành bài đàm thoại với một các bạn học.)

(1). D (2). B (3).A (4). C

Dịch:

Phong: bạn cũng có thể nói cho tôi nghe phương pháp nấu cơm không? Tôi yêu cầu làm gi đầu tiên?Mi: Đầu tiên cho nước vào nồi và hâm nóng với ánh sáng cao đến lúc nó sôi.Phong: Tôi nên làm cái gi khi nước sôi?Mi: lúc nước sôi, quăng quật gạo vào với để nó sôi vào 5 phút.Phong: kế tiếp thì sao?Mi: sau đó khuấy đều.Phong: Được rồi, kế tiếp nữa là gì?Mi: đun nấu gạo với ánh sáng thấp vào 15 phút sau dó bạn ăn nó.Phong. À, đúng thế. Cảm ơn nhé