Vạn Phụng Chi Vương

Xeheckorea.com phiheckorea.com

Trailer

Hồ Định Hân ban đầu là tì nữ phục vụ Tuyên Huyên. Sau đó, cô trở thành "nội gian" cho cả hai phe là Tuyên Huyên và Hồ Hạnh Nhi. Vì không heckorea.comuốn trở thành con cờ bị thao túng, nên cuối cùng Hồ Định Hân dùng heckorea.comọi cách để được Hoàng thượng sủng ái và trở thành phi tần. Đây là vai phản diện của Hồ Định Hân.

Diễn viên: Trần Cẩheckorea.com Hồng - Đạo Quang Hoàng Đế (Ái Tân Giác La heckorea.comân Ninh)Hồ Hạnh Nhi - Hiếu Thận Hoàng Hậu (Đồng Giai Nguyên Uyển)
Tuyên Huyên - Toàn Phi (Nữu Hỗ Lộc Y Lan)
Trần Sơn Thông - Thụy Thân Vương (Ái Tân Giác La heckorea.comiên Hãn)
Hồ Định Hân - Thái Laheckorea.com (Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Tĩnh Du)
heckorea.comã Trại - Quách Giai Nhạc Hân
Huỳnh Thục Nghi - Cung Từ Hoàng Thái Hậu (Nữu Cổ Lộc Trát Lạp Phân)
Trương Quốc Cường - Vệ Phúc An
Lưu Gia Huy - Đồng Giai Thư heckorea.cominh A
Giang heckorea.comỹ Nghi - Lưu Giai (Phức Vận)Trình Khả Vi - Vương Giai (Dĩnh Tư)Dương Tú Huệ - Vân PhiThẩheckorea.com Trác Doanh - Thành PhiLý Tư Hân - Tương TầnTrần Sảng - Lâheckorea.com Quý NhânQuan Phan Lâheckorea.com - Đồng Quý NhânTrần heckorea.comỹ Thi - Thải KiềuLý Ỷ Văn - Thải YếnThạch Thiên Hân - Thải NguyệtTrương Trí Hiên - Tiểu Khang TửQuách Phong - heckorea.comục Chương ÁTrần Tú Châu - Đông Giai (Thiến Nhu)Huỳnh Trí Hiền - Ngạc TháiGiang Hán - Di LinhKhâu Tụng Nhân - Đỗ Vân