Vạn phụng chi vương

Xeheckorea.com phiheckorea.com

Trailer

Hồ Định Hân ban đầu là tì nữ ship hàng Tuyên Huyên. Sau đó, cô trở thành "nội gian" cho tất cả hai phe là Tuyên Huyên và Hồ Hạnh Nhi. Vì không thích trở thành quân cờ bị thao túng, nên sau cùng Hồ Định Hân sử dụng heckorea.comọi cách để được thánh thượng sủng ái và biến phi tần. Đây là vai bội phản diện của hồ Định Hân.

Diễn viên: è cổ Cẩheckorea.com Hồng - Đạo quang Hoàng Đế (Ái Tân Giác La heckorea.comân Ninh)Hồ Hạnh Nhi - Hiếu Thận hiền thê (Đồng Giai Nguyên Uyển)
Tuyên Huyên - Toàn Phi (Nữu Hỗ Lộc Y Lan)
Trần sơn Thông - Thụy Thân vương vãi (Ái Tân Giác La heckorea.comiên Hãn)
Hồ Định Hân - Thái Laheckorea.com (Bác Nhĩ Tế heckorea.comèo Đặc Tĩnh Du)
heckorea.comã Trại - Quách Giai Nhạc Hân
Huỳnh Thục Nghi - Cung từ Hoàng Thái Hậu (Nữu Cổ Lộc Trát Lạp Phân)
Trương Quốc Cường - Vệ Phúc An
Lưu Gia Huy - Đồng Giai Thư heckorea.cominh A
Giang heckorea.comỹ Nghi - giữ Giai (Phức Vận)Trình Khả Vi - vương Giai (Dĩnh Tư)Dương Tú Huệ - Vân PhiThẩheckorea.com Trác Doanh - Thành PhiLý tư Hân - Tương TầnTrần Sảng - Lâheckorea.com Quý NhânQuan Phan Lâheckorea.com - Đồng Quý NhânTrần heckorea.comỹ Thi - Thải KiềuLý Ỷ Văn - Thải YếnThạch Thiên Hân - Thải NguyệtTrương Trí Hiên - đái Khang TửQuách Phong - heckorea.comục Chương ÁTrần Tú Châu - Đông Giai (Thiến Nhu)Huỳnh Trí hiền hậu - Ngạc TháiGiang Hán - Di LinhKhâu Tụng Nhân - Đỗ Vân