Năm Trước Con Hẹn Đầu Xuân Sẽ Về

bé biết hiện nay mẹ đợi tin bé khi thấy mai đào nở vàng bên nương năm kia con hứa hẹn đầu xuân đã về ni én cất cánh đầy trước ngõ nhưng tin con vẫn xa nghìn xa ôi lưu giữ xuân làm sao thuở trời yên ổn vui nghe pháo giao thừa rộn rã nơi nơi bên mái tranh nghèo ngồi quanh nhà bếp hồng trông bánh bác ngồi ngóng sáng đỏ hây hây đông đảo đôi má hồng Nếu con không về chắn chắn mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không fan sửa sang khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân Đàn con trẻ thơ ngây chờ ao ước anh trai sẽ đem lại cho tà áo mới cha ngày xuân đi khoe phố phường nhỏ biết bây giờ mẹ chờ em trông nhưng lại nếu con về đồng đội thương mong muốn bao lứa trai cùng kính chào xuân mặt trận không lẽ riêng mình êm ấm Mẹ ơi con xuân này vắng tanh nhà mẹ thương bé xin ngóng ngày mai...

Bạn đang xem: Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về


Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Món Ăn Từ Ốc Bươu - Top 5 Cách Chế Biến Món Ốc Bươu Vàng Ngon Nhất

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.