Tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại tòa án mới nhất

Khi có tranh chấp đất đai, Nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải. Trường hợp các bên hoà giải không thành thì các bên phải chuẩn bị hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai gửi Toà án để được giải quyết. Bài viết dưới đây của ACC sẽ cung cấp cho bạn mẫu đơn tranh chấp đất đai gửi Toà án.

Bạn đang xem: Tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại tòa án mới nhất

*

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày……….tháng…………năm…………………

ĐƠN KHỞI KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………

Người khởi kiện: …………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: …………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) ……………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) ……………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: ……………………………………………….

1…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Bộ Hình Nền Manchester United 3D Wallpaper Is High Definition Wallpaper You Can

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) ……………………..

Người khởi kiện

Trên đây là nội dung tư vấn của ACC liên quan đến vấn đề mẫu đơn tranh chấp đất đai gửi Toà án. Nếu có bất kỳ thắc mặc gì liên quan đến nội dung bài viết hoặc cần được hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: