Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

Mẫu biên bạn dạng cuộc họp giao ban là mẫu biên phiên bản được lập ra khi tất cả cuộc họp giao ban giữa những ban ngành được diễn ra. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, yếu tắc tham gia, nội dung chính của cuộc họp, thời gian hoàn thành cuộc họp. Mời bạn đọc cùng tham khảo cụ thể và cài đặt về chủng loại biên bản cuộc họp giao ban trên đây.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

Mẫu biên bạn dạng họp hội đồng quản trị

Mẫu biên phiên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp coi xét giải pháp xử lý kỷ luật

Mẫu biên bạn dạng cuộc họp giao ban


Nội dung cơ bạn dạng của mẫu biên bạn dạng cuộc họp giao ban như sau:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1).....

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc--------------
Số: ............../BB-..........(3).......

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

- thời gian bắt đầu: ...........................................................................................

- Địa điểm: ........................................................................................................

- Thành phần tham gia gồm:

1. .....................................................................................................................

2. .....................................................................................................................

3. .....................................................................................................................


- công ty trì (chủ tọa): .............................................................................................

- Thư ký (người ghi biên bản): ............................................................................

- câu chữ (Theo tình tiết cuộc họp/hội nghị/ hội thảo): .........................................

1. ......................................................................................................................

2. ......................................................................................................................

3. ......................................................................................................................

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) dứt vào ....... Giờ....., ngày.....tháng....năm.....

Xem thêm: Tổng Hợp Mã Lỗi De Máy Giặt Samsung Báo Lỗi De, Máy Giặt Samsung Báo Lỗi De

Thư ký(Chữ ký)Họ cùng tênChủ tọa(Chữ ký, lốt (nếu có))Họ và tên

Ghi chú:

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản lí trực tiếp (nếu có)

(2) thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành văn bản

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
4 20.469
Chia sẻ bài viết
cài đặt về
Bạn hoàn toàn có thể tải về tập tin ưng ý hợp cho chính mình tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*