Toán lớp 3, đề thi toán 3

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 140 Đề thi Toán lớp 3 năm học 2022 - 2023 mới nhất | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo

Bộ 140 Đề thi Toán lớp 3 năm học tập 2022 - 2023 new nhất vừa đủ Học kì 1 với Học kì 2 gồm đề thi thân kì, đề thi học kì bao gồm đáp án chi tiết, cực giáp đề thi chấp nhận giúp học viên ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Toán 3.

Bạn đang xem: Toán lớp 3, đề thi toán 3


Mục lục Đề thi Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 new nhất

Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức


- Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều


- Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


- Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 3 sách cũ

(mới) Bộ Đề thi Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 (60 đề)

- Đề thi Toán lớp 3 theo thông tư 22

- Đề thi Toán lớp 3 tất cả đáp án

51 bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 học tập kì 1 tất cả đáp án

Hiển thị Đề kiểm tra

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18


Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35


Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số có 9 trăm cùng 9 đơn vị là số:

A.909

B. 99

C. 990

D. 999

Câu 2. tất cả bao nhiêu số tròn trăm to hơn 500

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 4m, chiều rộng 2m. Chu vi bảng là

A. 8m

B. 42 m

C. 6 m

D. 12 m

Câu 4. Số bự là 54, số nhỏ nhắn là 9. Vậy số béo gấp số bé

A. 54 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu 5. mang đến dãy số: 9; 12; 15;...; ...; ... Những số tương thích để điền vào chỗ chấm là

A. 18, 21, 24

B. 16, 17, 18

C. 17,19,21

D . 18, 20, 21

Câu 6. Hình bên gồm bao nhiêu hình tam giác?

*

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

a.107 x 7

b. 290 x 3

c.639 : 3

d. 729 : 8

Câu 2. (1 điểm) tìm x :

a.231 - x = 105

b. X – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Một shop có 91 trơn đèn, cửa hàng đã chào bán số láng đèn. Hỏi shop còn lại bao nhiêu bóng đèn?

Câu 4. (2 điểm) Hai mảnh đất hình chữ nhật và hình vuông vắn có thuộc chu vi. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều nhiều năm 32m, chiều rộng 8m. Tính cạnh của mảnh đất nền hình vuông.

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A D D C A D

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

*
*

Câu 2. (1 điểm) search x :

a.231 - x = 105

x = 231 – 105

x = 126

b. X – 86 = 97

x = 97 + 86

x = 183

Câu 3. (2 điểm)

Cửa mặt hàng đã bán số đèn điện là

91 : 7 = 13 (bóng đén)

Cửa hàng sót lại số đèn điện là

91 – 13 = 78 (bóng đèn)

Đáp số: 78 bóng đèn

Câu 4. (2 điểm)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là

(32 + 18) x 2 = 100 (m)

Vì hai mảnh đất có thuộc chu vi đề xuất chu vi mảnh đất hình vuông vắn là 100m

Cạnh của mảnh đất hình vuông là

100 : 4 = 25 (m)

Đáp số: 25 m

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số nào to nhất trong số số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

Câu 2. Số ngay tắp lự sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 3. tất cả bao nhiêu góc không vuông?

*

A. 4B. 5 C. 6D. 7

Câu 4. 5hm + 7 m có kết quả là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 5. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S

a. Phép phân chia cho 7 bao gồm số dư lớn số 1 là 7.

b. Tháng 2 1 năm có 4 tuần với 1 ngày. Tháng hai năm đó tất cả 29 ngày.

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2 (3đ): cửa hàng gạo có 232kg gạo. Cửa hàng đã phân phối đi 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 3 (2đ): Tìm một trong những biết rằng rước số đó nhân cùng với số to nhất có một chữ số thì được 108

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D C B C S Đ

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

*
*

Câu 2. (3 điểm)

Cửa mặt hàng đã bán số gạo là

232 : 4 = 58 (kg)

Cửa hàng còn sót lại số kilogam gạo là

232 – 58 = 174 (kg)

Đáp số: 174 kg

Câu 3. (2 điểm)

Số bự nhất có 1 chữ số là: 9

Số phải tìm là

108 : 9 = 12

Đáp số: 12

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Xem thêm: Đọc Báo Dân Trí Pháp Luật - Tin Tức Pháp Luật 24H, Vụ Án, Hình Sự

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số tức tốc trước của 3456 là

A. 3457B. 3458

C. 3455D. 3454

Câu 2: Ngày 29 tháng bốn là ngày vật dụng năm. Ngày thứ nhất tháng 5 cùng năm đây là ngày

A. Công ty nhậtB. Vật dụng bảy

C. Sản phẩm công nghệ sáu D. đồ vật tư

Câu 3: đến dãy số: 202, 204, 206, 208,210, 212, 214, 216, 218

a. Số lắp thêm năm trong hàng số là A. 204 B. 206

C. 210 D. 214

b. Trong hàng số trên bao gồm bao nhiêu chữ số 8A. 2 B. 3

C. 4 D. 5

Câu 4: Chọn xác minh sai vào các khẳng định sau

*

A.OQ là chào bán kính

B.MN là đường kính

C. OP là mặt đường kính

D. O là trọng tâm hình tròn

Câu 5: Đội 1 hái được 140 kilogam nhãn, đội 2 hái được gấp đôi đội 1. Hỏi cả hai team hái được bao nhiêu kg nhãn

A.140 kgB. 280 kg

C. 360 kgD. 420 kg

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 7235 + 1968b) 9090 - 5775

c) 2307 x 3d) 6940 : 4

Câu 2:

a.Tìm y biết: y x 8 = 6480

b.Tính quý hiếm biểu thức: 6 x (3875 – 2496)

Câu 3: Một thư viện có 690 cuốn truyện tranh, tiếp đến mua thêm được bằng 1/6 số truyện tranh đã có. Hỏi tủ sách có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu12 345Đáp ánCBCACD

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a) 7235 + 1968 b) 9090 - 5775

c) 2307 x 3d) 6940 : 4

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2 (2 điểm):

a. Y x 8 = 6480

y = 6480 : 8

y = 810

b.6 x (3875 – 2496) = 6 x 1379 = 8274Câu 3 (2 điểm):

Số truyện tranh thư viện download thêm là

690 : 6 = 115 (cuốn)

Thư viện có toàn bộ số chuyện tranh là

690 + 115 = 805 (cuốn)

Đáp số: 805 cuốn

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Số ngay tắp lự sau của 78999 là:

A. 78901 B. 78991

C. 79000 D. 78100

Câu 2: hàng số : 9; 1999; 199; 2009; 1000; 79768; 9999; 17 có tất cả mấy số?

A. 11 số B. 8 số

C. 9 số D. 10 số

Câu 3: Một miếng bìa hình chữ nhật gồm chiều dài là 12 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 32 cm B. 16 centimet

C. 18 cm D. 36 cm

Câu 4: thứ năm tuần này là ngày 25 mon 3. Hỏi trang bị năm tuần sau là ngày nào?

A. Ngày một tháng 4

B. Ngày 31 tháng 3

C. Ngày 3 mon 4

D. Ngày 4 tháng 4

Câu 5: sở hữu 2kg gạo không còn 18000 đồng. Vậy download 5 kg gạo không còn số tiền là:

A. 35 000 đồng B. 40 000 đồng

C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng

Câu 6: Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, từng nào hình tứ giác:

*

A.9 hình tam giác, 2 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

D. 9 hình tam giác, 4 hình tứ giác

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tính

a) 14754 + 23680 b) 15840 – 8795

c) 12936 x 3 d) 68325 : 8

Câu 2 (2 điểm): Một ô tô đi vào 8 giờ đồng hồ thì được 32624 km. Hỏi xe hơi đó đi trong 3 giờ được từng nào ki – lô – mét?

Câu 3 (2 điểm): search x

a)x × 6 = 3048 : 2

b) 56 : x = 1326 – 1318

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCBAACD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): từng phép tính đúng được 0,75 điểm:

a) 14754 + 23680 b) 15840 – 8795

c) 12936 x 3 d) 68325 : 8

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2 (2 điểm):

Quãng đường xe hơi đi trong một giờ là:

32 624: 8 = 4078 (km)

Quãng đường xe hơi đi trong 3 giờ là:

4078 x 3 = 12 234 (km)

Đáp số: 12 234 km

Câu 3 (2 điểm):

a.x × 6 = 3048 : 2

x × 6 = 1524

x = 1524 : 6

x = 254

b.56 : x = 1326 – 1318

56 : x = 8

x = 56 : 8

x = 7

Tải xuống