Lời bài hát năm 17 tuổi em đi lấy chồng

Năm 17 tuổi em đi lấy chồng Trong nhờ vào đục chịu phận gái lịch sự sông Tưởng vui không còn nghĩa tơ hồng nào ngờ sớm nhằm tang ck Trời ghen má đỏ môi hồng Năm 17 tuổi duyên em lở làng tía chìm bảy nổi một chuyến thanh lịch ngang Thủy bình thường gánh gãy giửa đường Thuyền quyên trống vắng vô vàn Từng đêm suối lệ tuôn tràn từng nào bến mộng vào đời mà lại em bến đục, tình em bùi ngùi Tim em lá đổ muôn chiều Gió mưa tiêu điều nghe xót xa những Năm 17 tuổi tim yêu thương mất rồi Em về bèo bọt một kiếp độc thân Nợ duyên gánh gãy ngang trời Tuổi xuân bước lẻ vào đời Thời con gái cũng qua rồi ...

Bạn đang xem: Lời bài hát năm 17 tuổi em đi lấy chồng


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Review Kem Ốc Sên New Today Trị Mụn Ngừa Thâm Hiệu Quả Sau 6 Ngày Dùng

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.