Thư Viện Phật Giáo Nguyên Thuỷ

“Tránh làm tất cả các điều ác, siêng có tác dụng điều thiện lành, không xong xuôi thanh lọc tâm.”


THERAVĀDA THƯ VIỆN TAM TẠNG TIPIṬAKA TIPIṬAKA (MŪLA) – CHÁNH VĂN PĀḶI VINAYAPIṬAKA – TẠNG LUẬT SUTTAPIṬAKA – TẠNG kinh 01.

Bạn đang xem: Thư viện phật giáo nguyên thuỷ

DĪGHANIKĀYA 02. MAJJHIMANIKĀYA 03. SAṂYUTTANIKĀYA 04. AṄGUTTARANIKĀYA 05. KHUDDAKANIKĀYA ABHIDHAMMAPIṬAKA – TẠNG VI DIỆU PHÁP AṬṬHAKATHĀ – CHÚ GIẢI PĀḶI VINAYAPIṬAKA (AṬṬHAKATHĀ) SUTTAPIṬAKA (AṬṬHAKATHĀ) DĪGHA NIKĀYA (AṬṬHAKATHĀ) MAJJHIMANIKĀYA (AṬṬHAKATHĀ) SUTTAPIṬAKA (AṬṬHAKATHĀ) AṄGUTTARANIKĀYA (AṬṬHAKATHĀ) KHUDDAKANIKĀYA (AṬṬHAKATHĀ) ABHIDHAMMAPIṬAKA (AṬṬHAKATHĀ) TĪKĀ – PHỤ CHÚ GIẢI PĀḶI VINAYAPIṬAKA (ṬĪKĀ) SUTTAPIṬAKA (ṬĪKĀ) DĪGHANIKĀYA (ṬĪKĀ) MAJJHIMANIKĀYA (ṬĪKĀ) SAṂYUTTANIKĀYA (ṬĪKĀ) AṄGUTTARANIKĀYA (ṬĪKĀ) KHUDDAKANIKĀYA (ṬĪKĀ) ABHIDHAMMAPIṬAKA (ṬĪKĀ) AÑÑA – TÀI LIỆU KHÁC PĀḶI VISUDDHIMAGGA SAṄGĀYANA-PUCCHA VISSAJJANĀ LEḌĪ SAYĀḌO GANTHA-SAṄGAHO BUDDHA-VANDANĀ GANTHA-SAṄGAHO VAṂSA-GANTHA-SAṄGAHO BYĀKARAṆA GANTHA-SAṄGAHO NITI-GANTHA-SANGAHO PAKIṆṆAKA-GANTHA-SAṄGAHO SIHAḶA-GANTHA-SAṄGAHO TIPIṬAKA (VN) – TAM TẠNG T.VIỆT TẠNG LUẬT PHÂN TÍCH GIỚI BỔN HỢP PHẦN TẬP YẾU TẠNG kinh KINH TRƯỜNG BỘ khiếp TRUNG BỘ tởm TƯƠNG ƯNG BỘ kinh TĂNG chi BỘ TIỂU BỘ TẠNG VI DIỆU PHÁP 2. BỘ PHÂN TÍCH 6. BỘ song ĐỐI 7. BỘ VỊ TRÍ (DUYÊN HỆ) THAM KHẢO THÊM – HỌC tởm CÁC BÀI GIẢNG gớm – SƯ GIÁC NGUYÊN TIPIṬAKA (ENG) – TAM TẠNG T.ANH SUTTA – DISCOURSES thực đơn TIPIṬAKA (CẬP NHẬT) BÀI PHÁP THEO SÁCH (A-Z) AJAHN CHAH TỲ KHƯU LẼ SINH DIỆT LÝ TU HÀNH ACHAAN NAEB NỮ THIỀN SƯ CƯ SĨ AYYA KHEMA NI SƯ BODHI BHIKKHU TỲ KHƯU BỬU CHƠN TỲ KHƯU CHÁNH MINH TỲ KHƯU DIPA MA NI SƯ GIÁC CHÁNH TỲ KHƯU GIÁC GIỚI TỲ KHƯU GIÁC HẠNH TỲ KHƯU GIÁC NGUYÊN TỲ KHƯU HELLMUTH KECKER TÁC GIẢ HỘ TÔNG TỲ KHƯU HỘ PHÁP TỲ KHƯU (AGGAMAHĀPAṆḌITA) INDACANDA TỲ KHƯU JOSEPH GOLDSTEIN THIỀN SƯ CƯ SĨ K.SRI DHAMMANADA TỲ KHƯU LEDI SAYADAW TỲ KHƯU MAHA THÔNG KHAM TỲ KHƯU MAHASI SAYADAW TỲ KHƯU MINGUN TỲ KHƯU (NGÀI TAM TẠNG 1) ĐẠI PHẬT SỬ NARADA MAHA THERO TỲ KHƯU NGUYỄN ĐIỀU TÁC GIẢ PA-AUK TAWYA TỲ KHƯU S.N. GOENKA THIỀN SƯ THANISSARO TỲ KHƯU THIỆN HẢO TỲ KHƯU THIỆN MINH TỲ KHƯU U ba KHIN THIỀN SƯ CƯ SĨ U JOTIKA TỲ KHƯU U PANDITA TỲ KHƯU U SILANANDA TỲ KHƯU UPATISSA TỲ KHƯU WALPOLA RAHULA TỲ KHƯU KHO SÁCH EBOOK 1. EBOOK THEO TÁC GIẢ A-Z 2. TIPIṬAKA (T.VIỆT) 3. TIPIṬAKA PĀḶI (ROMAN) 3.4. Añña (Tài Liệu Thêm) THƯ VIỆN THERAVĀDA OFFLINE THƯ VIỆN AUDIOS AUDIOS TẠNG kinh (KHÔNG LỒNG NHẠC) THƯ VIỆN VIDEOS VIDEOS THEO SÁCH VIDEOS BÀI GIẢNG KHOÁ THIỀN (T.VIỆT) VIDEOS BÀI GIẢNG KHÓA THIỀN (T.ANH) VIDEOS TẠNG tởm (KHÔNG LỒNG NHẠC) VIDEOS TAM TẠNG (T.VIỆT) VIDEOS TẠNG kinh VIDEOS TẠNG LUẬT VIDEOS TAM TẠNG (T.ANH) THƯ VIỆN ẢNH HỌC TIẾNG PALI KHOÁ HỌC TIẾNG PALI SÁCH HỌC PALI SÁCH TỪ ĐIỂN PALI PHÁP HÀNH THÔNG TIN THIỀN SƯ (TỔNG HỢP) S.N.

Xem thêm: Sử Dụng Modem Qua Đường Điện Thoại, Bài 21, Sử Dụng Modem Qua Đường Điện Thoại, Bài 21

GOENKA THIỀN SƯ HƯỚNG DẪN THIỀN PHƯƠNG PHÁP NGÀI MAHASI SAYADAW PHƯƠNG PHÁP NGÀI PA-AUK SAYADAW PHƯƠNG PHÁP NGÀI S.N. GOENKA SỬ LIỆU THÔNG TIN TIN TỨC THERAVĀDA PHẬT GIÁO CĂN BẢN BÀI GIẢNG tởm VÀ LỚP HỌC ghê BÀI GIẢNG SƯ TOẠI KHANH VI DIỆU PHÁP ghê LUẬT & SÁCH THAM KHẢO
phật giáo heckorea.com

“Phật GiáoTheravāda duy trì gìn đúng theo phần lớn gì Đức Phật ban hành và chế định không không đúng lệch, tôn trọng và giữ y nguyên lời dạy dỗ (Dhamma) của Đức Phật Gotama.” Phật Giáo Theravāda (còn theo thông tin được biết là Phật Giáo Nguyên Thuỷ) là truyền thống Phật Giáo cơ mà tại đây các Bậc Đại Trưởng Lão & những Trưởng Lão cố gắng gìn giữ, bảo trì chánh Pháp nguyên thủy, thuần khiết, đầy đủ, không rời rạc, mà lại Đức Phật Gotama vẫn chỉ dạy cách đây hơn 2600 năm; học, huấn luyện và giảng dạy và tu tập thực hành thực tế Pháp dựa theo bộ Kinh Điển Tam Tạng Tipiṭaka Pāli & Chú Giải Pāli được những Đại Trưởng Lão, các Trưởng Lão kết tập lại hầu như lời Đức Phật dạy với lưu truyền cho tới ngày nay gồm Tạng Luật, Tạng Kinh & Abhidhamma (Vi Diệu Pháp), thuộc bộ Chú Giải; hình như còn tất cả bộ Phụ Chú Giải và những tài liệu tìm hiểu thêm thêm.