HƯỚNG DẪN QUẠT CHẢ BALLAD

Quạt chả là bí quyết gọi “bình dân” của chúng ta mới học bọn nói về câu hỏi đệm bầy một bài hát nào kia theo phong cách tay bắt buộc đánh phím xuống – lên. Đệm bọn là công việc chiếm 80 – 90% thời gian chơi nhạc của khách hàng cho cho nên hãy tập thật kỹ nhé

Khó khăn ban sơ chính là bài toán bạn không duy trì đúng nhịp khi đánh, nói cách khác là tiến công tay yêu cầu không đều, lúc cấp tốc lúc chậm rãi lung tung