Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 9

Đề thi violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 9 có đáp án được heckorea.com gửi tới chúng ta và các em trong bộ tài liệu giờ Anh lớp 4 mang lại trẻ em.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 9


Đề thi toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 9 được heckorea.com chọn gửi tới những em học tiếng Anh lớp 4 hi vọng giúp được các em ôn luyện giờ đồng hồ Anh tác dụng hơn, giúp các em làm quen với đông đảo dạng toán giờ Anh mới.

Học toán giờ Anh cùng heckorea.com cùng với những cỗ đề thi tiếng Anh liên tục được update sẽ giúp những em có được không ít tài liệu học tiếng Anh con trẻ em cũng tương tự những kỹ năng và kiến thức mới, ôn luyện kỹ năng cũ.

Đề thi violympic toán giờ Anh lớp 4 vòng 9 gồm đáp án

Trong cỗ đề luyện thi toán tiếng Anh lớp 4 này heckorea.com gởi tới những em đề thi vòng 9 violympic lớp 4 năm học 2015-2016 new nhất.

*

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:

Mary reads four books every month. She is busy và reads only one book on March. On September, she takes a break và does not read any books. What is the number of books that Anna reads in one year?

Answer: She reads ......... Books.

Question 2:

Four boxes of chocolate candies are equivalent lớn eight hundred candies. The number of candies is the same for all boxes. How many candies are in each box?

Answer: There are ...... Candies in each box.

Question 3:

If y is a natural number and y/9

Question 4:

5/4 of 2 kg is ........... G.

Question 5:

Calculate: (247 x 315 + 246 x 314) x (98 x 47 - 94 x 49) = ............

Question 6:

If x is a natural number và 7/9

Question 7:

The sản phẩm of four consecutive natural numbers is 570024. Their sum is ...............

Question 8:

The smallest number such that the sản phẩm of all it's digits is 20 is ............

Question 9:

If B is not divisibly by 24 and B is the greatest 5-digit number that the sum of all digits is 21 then B = ...........

Question 10:

If 324/483 = 108/x then the value of x is ...............

Exam number 2: Help the Miners lớn go through the maze by answering questions khổng lồ reach the destination. (Đi tìm kho báu)

Question 1:

Calculate:

*

Question 2:

Add & simplify your answer: 01/05 + 3/10 + 1/2 = .............

Question 3:

Find x if

*

Answer: x = ...........

Question 4:

Calculate: 7/45 + 5/3 - 7/5 = ...........

Question 5:

Find y if y x 168 = 23 + 25 + 27 + ..... + 105

Answer: y = ............

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc rubi tài ba)

Question 1:

Which of the following calculations euqals 5/36?

a. 50% + 1/3 x 1/6

b. 1/9 + 5/12 - 7/18

c. (1/2 + 1/3) : 1/6

d. Một nửa + 1/3 : 1/6

Question 2:

Jane bought 4 products on 2 types. Their price was shown in the table:

*

She paid $80 và had $5 left.

How many products on type 1 did she buy?

a. 1

b. 4

c. 3

d. 2

Question 3:

Which of the following fractions is the greatest?

a. 8/15

b. 7/12

c. 17/30

d. 1/2

Question 4:

Sara's oto weighs 41/6 tons & Anna's oto weighs 3 tons. Which of the following statements is true?

a. Anna's car weighs 25/6 tons more than Sara's car.

b. Sara's oto weighs 25/6 tons more than Anna's car.

c. Anna's oto weighs 23/6 tons more than Sara's car.

d. Sara's oto weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Question 5:

The sum of odd numbers from 823 to 2015 is ..............

a. 818763

b. 847143

c. 845724

d. 844305

Question 6:

Let A = abc x dec. Which of the following numbers can not be A?

a. 40302

b. 27336

c. 53064

d. 72541

Question 7:

Which of the following numbers is in the sequence: 25; 28; 31; 34; 37; ..........

a. 2014

b. 22

c. 1235

d. 16

Question 8:

Bob buys three times as many apples as Peter. Mia buys 7 apples more than Bob và 19 apples more than Peter. How many apples vày they buy together? Choose the correct answer.

a. 26 apples

b. 37 apples

c. 49 apples

d. 51 apples

Question 9:

How many natural numbers between 1000 and 4000 are there for which the thousands digit equals the sum of the other three digits?

Answer: There are ....... Numbers.

a. 20

b. 19

c. 16

d. 12

Question 10:

Let M = 91011121314..... (M is written by consecutive natural numbers)

If M has 175 digits then when M divided by 5, the remaider is ..........

a. 2

b. 1

c. 0

d. 3

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 41

Question 2: 200

Question 3: 5

Question 4: 2500

Question 5: 0

Question 6: 10

Question 7: 110

Question 8: 20

Question 9: 99300

Question 10: 161

Exam number 2: Help the Miners to go through the maze by answering questions to reach the destination. (Đi tìm kho báu)

Question 1: 0

Question 2: 1

Question 3: 1/20

Question 4: 19/45

Question 5: 16

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc tiến thưởng tài ba)

Question 1: b. 1/9 + 5/12 - 7/18

Question 2: a. 1

Question 3: b. 7/12

Question 4: d. Sara's oto weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Xem thêm: Kiểu Tóc Cho Mẹ Cô Dâu Đẹp Khó Cưỡng, Các Kiểu Tóc Búi Cho Mẹ Cô Dâu Đẹp Khó Cưỡng

Question 5: b. 847143

Question 6: a. 40302

Question 7: a. 2014

Question 8: c. 49 apples

Question 9: b. 19

Question 10: b. 1

Để học tiếng Anh lớp 4 các bạn có thể cho các em học ngay những bài học kinh nghiệm tiếng Anh trên heckorea.com. Những bài bác học giờ Anh trẻ em theo từng lớp được heckorea.com cập nhật liên tục cùng với những kiến thức mới giúp các em học tập tiếng Anh hiệu quả hơn.


Từ khóa Đề thi giờ đồng hồ Anh trẻ em lớp 4 cho bé nhỏ 9 tuổi | giải thuật tiếng Anh trẻ nhỏ lớp 4 cho nhỏ bé 9 tuổi |