Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 6

Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (sách mới) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Với đứng đầu 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án (sách mới)các cuốn sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 6 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện tự đó được điểm cao trong những bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 toán lớp 6

*

- bộ sách Kết nối trí thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng sủa tạo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ đeo tay gỗ dưới đây có ngoài mặt gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Xác minh sai là:

A) hình vuông ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD có bốn góc sinh hoạt đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông vắn ABCD gồm hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD tất cả hai cặp cạnh đối tuy vậy song AB với BC; CD và AD.

Câu 4: Tập hợp những ước bình thường của 12 và đôi mươi là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác cùng hình vuông bên dưới có chu vi bằng nhau. Độ dài cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): search x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa ao ước lát nền cho một căn phòng của phòng mình tất cả hình chữ nhật cùng với chiều lâu năm là 8m với chiều rộng lớn là 5m. Loại gạch lát nền được áp dụng là gạch ốp vuông gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải thực hiện bao nhiêu viên gạch men (coi mạch vữa không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): bạn Hà có 42 viên bi red color và 30 viên bi color vàng. Hà rất có thể chia các nhất vào từng nào túi sao cho số bi đỏ với bi rubi được chia phần đông vào các túi? lúc đó mỗi túi bao gồm bao nhiêu viên bi đỏ và vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): kiếm tìm cặp số tự nhiên và thoải mái x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ dưới đây có mẫu thiết kế gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ là hình tất cả 6 cạnh và thực hiện đo bằng thước kẻ thấy 6 cạnh đó đều nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD gồm bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn góc làm việc đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) hình vuông ABCD bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB với BC; CD và AD.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

Giải thích:

A) đúng vày bốn cạnh AB; BC: CD; AD bởi nhau

B) đúng vị bốn góc nghỉ ngơi đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai vày AB và BC; CD và AD không phải các cạnh đối cho nên nó không tuy vậy song.

Câu 4: Tập hợp các ước bình thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì trăng tròn + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ lâu năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + 20 = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ lâu năm cạnh hình vuông là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa phân chia hết đến 2 vừa chia hết mang lại 5 thì y phải có giá trị là 0

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết mang đến 3 với 9 thì tổng các chữ số của nó yêu cầu chia hết mang lại 3 và 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 bắt buộc ta có x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân chia hết mang đến 3 và phân chia hết đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= 20 : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn nhà là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch men là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch cô Hoa cần dùng để làm lát mặt nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ và vàng từng túi là rất nhiều nhau cần 42 ⋮ x cùng 30 ⋮ x. Cho nên x là ước chung của 42 cùng 30.

Mặt không giống x lớn nhất (chia vào nhiều túi nhất) đề xuất x là mong chung lớn số 1 của 42 và 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu tiến thưởng mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi màu đỏ mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hòa hợp 1: với x + 5 = 1 (vô lí do x, y ∈ ℕ)

Trường hợp 2: với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường thích hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí bởi vì x, y ∈ ℕ)

Trường phù hợp 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập đúng theo B = B = 0; 1; 2; ...; 100 bao gồm số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng vào các xác minh sau:

A) một vài chia hết cho 9 thì luôn luôn chia hết đến 3.

B) giả dụ hai số phân tách hết đến 3 thì tổng của nhị số đó phân chia hết đến 9.

C) những số chẵn thì luôn chia hết cho 5.

D) Số chia hết mang lại 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: phương pháp viết nào tiếp sau đây được điện thoại tư vấn là đối chiếu số 80 ra thừa số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: xác minh nào sau đây đúng

A) Hình thoi gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông vắn có tư cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang có hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: thiết bị tự triển khai phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép chia – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy thừa – phép cộng – phép chia.

D) Lũy thừa – phép chia – phép cộng.

II. Phần từ luận

Bài 1 (2 điểm): thực hiện phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tìm kiếm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một nhóm y tế gồm có 220 chị em và 280 nam giới dự định phân thành các nhóm làm sao để cho số bạn nữ và số nam sinh hoạt mỗi nhóm phần đa nhau, biết số đội chia được nhiều hơn 1 nhóm cùng không to hơn 5 nhóm. Hỏi gồm thể chia thành mấy nhóm? lúc đó mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam từng nào nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài là 27cm với chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Minh chứng A chia hết mang đến 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập phù hợp B = tất cả số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập phù hợp ta và tính theo phương pháp tính số số hạng.

Số bộ phận của tập thích hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm khẳng định đúng vào các xác định sau:

A) một số trong những chia hết mang đến 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3.

B) ví như hai số phân tách hết mang lại 3 thì tổng của nhì số đó phân tách hết mang lại 9.

C) đông đảo số chẵn thì luôn luôn chia hết cho 5.

D) Số phân tách hết mang lại 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vì số chia hết đến 9 gồm dạng 9k nhưng 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân tách hết đến 3

B) sai do 6 và 9 phân tách hết mang đến 3 mà lại tổng của 6 và ư9 là 15 lại không phân chia hết đến 9.

C) sai vì 42 là số chẵn nhưng mà không phân tách hết cho 5.

D) Sai bởi số tất cả tận thuộc là 3 không chia hết mang lại 2 lấy ví dụ như 33 không chia hết đến 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác phần đa được màn biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Xem thêm: Xuất File Photoshop Sang Jpg In 3 Simple Steps, Chuyển Đổi Psd Photoshop Sang Jpg

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của tía đường chéo.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">