Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn toán

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 mang đến 5 đề thi, tất cả đáp án, trả lời chấm và bảng ma trận 3 cường độ kèm theo. Góp thầy cô tham khảo, để ra đề thi thân học kì 1 mang đến học sinh của chính mình theo công tác mới.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn toán

Bộ đề thi giữa kì 1 môn Toán 6 này, bao gồm 3 đề thi sách Cánh diều, 1 đề thi Chân trời trí tuệ sáng tạo và 1 đề thi Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, còn khiến cho các em luyện giải đề, rồi so sánh đáp án dễ dàng hơn.


Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạoĐề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sốngĐề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Viết tập thích hợp A những số tự nhiên lớn hơn 5 và bé dại hơn 10

A. A = 6, 7, 8, 9

B. A = 5, 6, 7, 8, 9

C. A = 6, 7, 8, 9, 10

D. A = 6, 7, 8

Câu 2. Viết tập thích hợp sau A = {x ∈ N | 9

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Một số trong những chia hết mang đến 9 thì luôn luôn chia hết đến 3


B. Trường hợp hai số phân chia hết mang đến 3 thì tổng của hai số đó chia hết mang đến 9

C. đông đảo số chẵn thì luôn chia hết mang đến 5

D. Số phân chia hết mang đến 2 là số gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Hình bình hành không tồn tại tính chất nào sau đây?

A. Hai cạnh đối tuy vậy song với nhau

B. Nhì cạnh đối bằng nhau

C. Tứ cạnh bằng nhau

D. Nhị đường chéo cánh chính bởi nhau

Câu 8: diện tích hình thoi gồm độ dài hai đường chéo cánh lần lượt bằng 10cm với 12cm là:

A. 60cm2

B. 60m

C. 60m2

D. 60cm

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. Triển khai các phép tính sau:

a) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

b) 5 . 22 – 18 : 3

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8

Câu 2: Tìm x biết:

a) 12 + (5 + x) = 20

b) 175 + (30 – x) = 200

c) 10 + 2x = 45 : 43

d) 10x + 22.5 = 102

Câu 3: Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học viên và lớp 6C tất cả 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, tía lớp xếp thành những hàng dọc tương đồng để diễu hành mà không tồn tại lớp như thế nào có fan lẻ hàng.

a. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được

b. Khi ấy mỗi hàng có bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4: Viết

*
bên dưới dạng lũy vượt với cơ số 2

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022


I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
Đáp ánAAABBACA

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1

a) 12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)>

12 : 400 : <500 – (125 + 25 . 7)> = 12 : 400 : <500 – (125 + 175)>

= 12 : 400 : <500 – 300> = 12 : 400 : 200 = 12 : 2 = 6

b) 5 . 22 – 18 : 3 = 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27. (75 + 25) – 150 = 27.100 – 150 = 270 – 150 = 120

c) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17) = 197

d) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 - 8 = 285

Câu 2.

a) 12 + (5 + x) = 20

5 + x = đôi mươi – 12

5 + x = 8

x = 8 – 5 = 3

b) 175 + (30 – x) = 200

30 – x = 200 – 175

30 – x = 25

x = 30 – 25 = 5

c) 10 + 2x = 45 : 43

Đáp án: x = 11

d) 10x + 22.5 = 102

Đáp án x = 61

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: mang lại tập hợp

*
. Chọn xác định đúng.

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Tập hòa hợp

*
bao gồm số phần tử là:

A. 99

B. 100

C. 101

D. 102

Câu 3: Số vừa phân tách hết mang đến 3 vừa phân chia hết cho 5 là:

A. 425

B. 693

C. 660

D. 256

Câu 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên và thoải mái có đặc điểm nào sau đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: Cặp số phân tách hết đến 2 là:

A. (234; 415)

B. (312; 450)

C. (675; 530)

D. (987; 123)

Câu 6: Tìm khẳng định đúng vào các xác định sau:


A. Một số chia hết mang đến 9 thì luôn luôn chia hết cho 3

B. Ví như hai số phân chia hết đến 3 thì tổng của nhì số đó phân tách hết cho 9

C. Những số chẵn thì luôn luôn chia hết mang lại 5

D. Số chia hết mang đến 2 là số bao gồm chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8

Câu 7: Số 41 là

A. Hợp số

B. Chưa hẳn số nguyên tố

C. Số nguyên tố

D. Chưa phải hợp số

Câu 8: các cặp số nào dưới đây nguyên tố thuộc nhau?

A. 3 với 11

B. 4 và 6

C. 2 cùng 6

D. 9 với 12

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1: triển khai các phép tính:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2: Tìm x biết:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*
cùng x bự nhất

Câu 3: một đội nhóm y tế có 280 nam, 220 bạn nữ dự định tạo thành các nhóm sao để cho số nam với số chị em ở mỗi nhóm các nhau, biết số team chia được không ít hơn 1 nhóm cùng không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi có thể chia đội thành mấy nhóm? lúc ấy mỗi nhóm có bao nhiêu nam, từng nào nữ?

Câu 4: Cho

*
. Chứng minh rằng A phân tách hết cho 13

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. A2. C3. C4. D
5. B6. A7. C8. A

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1:

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

*

Câu 2:

a.

*

*

Vậy x = 28

b.

*

*


Vậy x = 5

c.

*

*

Vậy x = 11

d. Ta có:

*

Ta lại có:

*

Do x lớn nhất => x = 5

Câu 3:

Gọi số nhóm đề nghị chia là x (x > 1)

Ta có: Đội y tế bao gồm 280 nam, 220 phái nữ dự định tạo thành các nhóm làm thế nào để cho số nam với số nữ giới ở mỗi nhóm hồ hết nhau.

280 ⋮ x ; 220 ⋮ x. Vậy x ∈ UC (280, 220)

Ta có:

280 = 23.5. 7

220 = 22.5.11

Suy ra: UCLN (280, 220) = 22.5

UC (280, 220) = U(20) 1; 2; 4; 5; 10; 20

Do số team chia được nhiều hơn 1 nhóm và không lớn hơn 5 nhóm

x∈ 2; 4; 5

Ta có bảng sau:

Số nhómSố người phái nữ trong nhómSố nam giới trong nhóm
2110140
45570
54456

Câu 4

*

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

cấp cho độ Chủ đề Mức 1(Nhận biết)Mức 2Thông hiểuMức 3Vận dụng Cộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
KQTLKQTLKQTLKQTL

1. Tập hợp những số trường đoản cú nhiên.

C1,4: Biết quan niệm về tập hợp, phần tử của tập hợp.

C2,3: chỉ ra cặp số tự nhiên liền trước cùng liền sau, quý hiếm của chữ số trong một số trong những tự nhiên

C(9,10,11): Cộng, trừ, nhân, chia số từ bỏ nhiên.

C21a,b: triển khai được cộng trừ nhân phân tách STN

C21c: vận dụng linh hoạt những phép tính trong N.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(C1, 2, 3, 4)

1

10%

3 (C9, 10, 11)

0,75

7,5%

2/3 C21

1

10%

1/3 C21

1

10%

8

3,75

37,5%

Thành tố NL

C1, 2, 3, 4 - TD

C9, 10, 11 - GQVĐ

GQVĐ

GQVĐ

2. đặc thù chia hết trong tập phù hợp số trường đoản cú nhiên

C5,6: hiểu rằng t/c phân tách hết của một tổng

C7: Biết được đà nào là số nguyên tố.

C8: Biết có mang ƯCLN

C12. Hiểu cách phân tích một trong những ra quá số nguyên tố

C13. Gọi t/c phân chia hết của một tổng

C14. Phát âm quy tắc search BCNN

C22: Áp dụng quy tắc tìm ƯCLN vào giải bài toán thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4(5, 6, 7, 8)

1

10%

3 (12, 13, 14)

0,75

7,5%

1 (C22)

1,5

15%

1(C24)

0,5

5%

9

3,75

37,5%

Thành tố NL

TD

C12,13:GQVĐ

C14 TD

TD-GQVĐ

TD-GQVĐ

3. Một số hình phẳng trong thực tiễn.

C15. Biết được số đo góc trong tam giác cân.

C16. Nhận thấy được yếu tố trong hình vuông.

C17,18: Biết phương pháp tính chu vi hình chữ nhật. Diện tích s hình bình hành

C19,20: nỗ lực được công thức tính diện tích s hình thang cùng chu vi hình bình hành

C23: Áp dụng bí quyết tính diện tích s và chu vi hình chữ nhật để giải vấn đề thực tế.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4 (15,16, 17, 18)

1

10%

2(C19, 20)

0,5

5%

1(C23)

1

10%

7

2,5

25%

Thành tố NL

C15, 16: TD

C17, 18: TD, MHH

C19: GQVĐ

C20: MHH-GQVĐ

MHH-GQVĐ

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

9 + 2/3

4

40%

1+1/3

2,5

25%

1

0,5

5%

24

10

100%


Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I: Trắc nghiệm khách quan (4đ). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em mang đến là đúng nhất.

Câu 1: Tập vừa lòng P những số từ bỏ nhiên to hơn 6 rất có thể viết là.


Câu 2: Chữ số 5 trong các 2358 có giá trị là.

A. 5000B. 500 C. 50 D. 5

Câu 3: chỉ ra cặp số tự nhiên và thoải mái liền trước và liền sau của số 99.

A. (97; 98) B. (98; 100) C. (100; 101) D. (97; 101)

Câu 4: Cho tập A= 2; 3; 4; 5. Phần tử nào tiếp sau đây thuộc tập A.

A. 1 B. 3 C. 7 D. 8

Câu 5: Tổng 15 + 30 phân tách hết cho số như thế nào sau đây:

A. 2 với 3B. 2 và 5C. 3 cùng 5D. 2; 3 cùng 5

Câu 6: cho 18 ⁝ x và 7 ≤ x B. 3 C. 6 D. 9

Câu 7: Trong các số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố

A. 16B. 27C. 2D. 35

Câu 8: ƯCLN (3, 4) là:

A. 1 B. 3 C. 4 D. 12

Câu 9: kết quả phép tính 13 – 5 + 3 là:

A. 11B. 12C. 8 D. 10

Câu 10: Kết trái phép tính 18: 32 . 2 là:

A. 18 B. 4 C. 1 D. 12

Câu 11: Kết quả phép tính 24 . 2 là:

A. 24 B. 23 C. 26 D. 25

Câu 12: Số 75 được đối chiếu ra vượt số yếu tắc là:

A. 2 . 3 . 5 B. 3 . 5 . 7 C. 3 . 52 D. 32 . 5

Câu 13: cho x ∈ 5, 16, 25, 135 thế nào cho tổng 20 + 35 + x không chia hết đến 5. Thì x là:

A. 5 B. 16C. 25D. 135

Câu 14: BCNN của 2.33 và 3.5 là:

A. 2 . 33 . 5 B. 2 . 3 . 5C. 3. 33D. 33

Câu 15: Trong tam giác đa số mỗi góc tất cả số đo bằng:

A. 600 B. 450 C. 900D. 300

Câu 16: Trong hình vuông vắn có:

A. Nhị cạnh đối đều nhau B. Hai đường chéo cánh bằng nhauC. Tư cạnh bằng nhau D. Nhị đường chéo cánh vuông góc

Câu 17:


Cho H.1. Phương pháp tính chu vi của hình chữ nhật là:

A. C = 4a B. C =

*
(a + b)C. C =
*
ab D. 2(a + b)Cho H.2. Cách làm tính diện tích của hình bình hành là:

A. S = ab B. S =

*
ahC. S =
*
bh D. S = ah
II. Trường đoản cú luận

Câu 21: Thực hiện nay phép tính

a) 125 + 70 + 375 +230

b) 49. 55 + 45.49

c)

*

Câu 22: Học sinh lớp 6A xếp thành 4; 5; 8 đa số vừa đầy đủ hàng. Hỏi số HS lớp 6A là bao nhiêu? hiểu được số HS nhỏ dại hơn 45.

Xem thêm: Top 10 Lá Bài Quái Vật Mạnh Nhất (Atk Cao Nhất) Trong Yugioh

Câu 23: Mảnh sân vườn hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 8m và mặc tích bằng 120m2. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó?

Câu 24: Tìm tất cả các số tự nhiên và thoải mái n nhất trí 5n + 14 phân tách hết mang lại n + 2?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2021 - 2022

I. Trắc nghiệm: từ câu 1 mang lại câu 20. Từng câu đúng 0,25 điểm


Câu12345678910
ĐADCBBCDCAAA
Câu11121314151617181920
ĐADCBAACDCAC

II. Tự luận

CâuĐiểm

21

Thực hiện nay phép tính

a) 125 + 70 + 375 +230 = (125 + 375) + (70 + 230) = 500 + 300 = 800

0,5

b) 49. 55 + 45.49 =49(55+45) =4900

0,5

c)

*

*

*

1

22

Gọi số HS của lớp 6A là x (0(4;5;8)

0,5

BCNN(4;5;8) = 23.5 = 40

Do (0 5n+14=5n+10+4 ⁝ n+2 lúc 4 phân chia hết đến n+2 cho nên vì vậy n+2 nằm trong Ư(4) =1,2,4

Giải từng trường thích hợp ta được: n= 0;2

0,5

.....