Đại Học Kiến Trúc Tphcm Cơ Sở Thủ Đức

*

Bạn đang xem: Đại học kiến trúc tphcm cơ sở thủ đức

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
-- links liên kết -- Cổng tin tức Thư Viện

Trường Đại học kiến trúc Thành phố hồ Chí Minh

Tổng đài điện thoại:(028) 38.222748

--------------------------

Cơ sở cần Thơ

Điện thoại: (0292) 251 303 - 251 737

--------------------------

Cơ sở Đà Lạt

heckorea.com

Điện thoại: (0263) 355 2527

--------------------------

Cơ sở Thủ Đức

Điện thoại: (028) 37 228 277

=========================

BAN GIÁM HIỆU

Thư ký BGH

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:139 Cô Hoàng Hôn)

=========================

ĐẢNG ỦY VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:103 cô Mai Anh)

--------------------------

Công đoàn

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:146 cô Linh)

heckorea.com

--------------------------

Đoàn TNCS hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:122)

=========================

PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

Phòng Hành bao gồm Tổng hợp

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:103 cô Mai Anh)

--------------------------

Phòng tổ chức Nhân sự

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:146) hoặc (028) 38.239181

heckorea.com

--------------------------

Phòng kế hoạch Tài chính

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:107)

heckorea.com

--------------------------

Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:141) hoặc (028) 38.299578

--------------------------

Phòng quản lý Đào tạo

Điện thoại: (028) 38.222748 (bấm lắp thêm nhánh: 158)

Emai: phongqldt
heckorea.com

--------------------------

Phòng công tác sinh viên

Điện thoại: (028) 38.222748 (bấm đồ vật nhánh: 155)

Emai: phongcthssv
heckorea.com

--------------------------

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

heckorea.com

Điện thoại bốn vấn tuyển sinh:(028) 22003275 hoặc 0326180575

--------------------------

Phòng điều tra giáo dục

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:144)

gmail.com

--------------------------

Ban cai quản Dự án

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:145) hoặc (028) 62.907 018

=========================

CÁC VIỆN ĐÀO TẠO

Viện Đào sản xuất Sau Đại học

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext:121) hoặc (028) 38.244 677 hoặc contact trực tiếp qua số điện thoại: 0372879100

heckorea.com

--------------------------

Viện Đào tạo nên Quốc tế

heckorea.com (tư vấn tuyển sinh chương trình giảng dạy liên kết quốc tế)

Đối với những vụ việc liên quan lại đến bắt tay hợp tác và đào tạo và giảng dạy quốc tế, xin vui lòng contact Viện Đào tạo thành Quốc tế:

Ông Vũ Việt Anh - Viện trưởng: anh.vuviet
heckorea.com

Ông è Phạm Sĩ Nguyên - Trợ lý hợp tác ký kết quốc tế: nguyen.tranphamsi
heckorea.com

Cô Nguyễn Thị Tố Uyên - nhân viên ĐTQT: uyen.ng2412
gmail.com

=========================

Thời gian làm việc:từ thứ Hai mang lại thứ Sáu

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h30

=========================

CÁC KHOA

Khoa con kiến trúc: (028) 38.222748 - (ext: 147)

Khoa Quy hoạch: (028) 38.222748 - (ext: 127)

Khoa nghệ thuật Hạ tầng Đô thị: (028) 38.222748 - (ext: 116)

Khoa thẩm mỹ Công nghiệp: (028) 38.222748 - (ext: 125)

Khoa Xây dựng: (028) 38.222748 - (ext: 133)

Khoa công nghệ Cơ bản: (028) 38.222748 - (ext: 150)

Khoa Lý luận bao gồm trị: (028) 38.222748 - (ext: 123)

Khoa phong cách xây dựng Nội thất: (028) 38.222748 - (ext: 129)

Khoa Mỹ thuật: (028) 38.222748 - (ext: 161)

=========================

THƯ VIỆN

Trung tâm tin tức và Thư viện

Điện thoại: (028) 38.222748 - (ext: 162)

=========================


*

fanpage Khoa Quy hoạch
fanpage facebook Trường

Xem thêm: Error - Cài Theme Wordpress Bị Lỗi

Thư viện kiến trúc