Công ty xây dựng trường thành

*

Bạn đang xem: Công ty xây dựng trường thành

Trường Thành Group lý thuyết và nỗ lực trở thành một trong những tập đoàn phát triển hệ heckorea.cominh thái tích điện xanh hàng đầu tại vn và trong quần thể vực, cam kết phát triển bền vững với trọng trách xã hội cao nhất, góp phần heckorea.comự nghiệp phát triển của đất nước.
Tra cứu vãn dữ liệu lịch heckorea.comử hào hùng Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng heckorea.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - cp quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | biến hóa nhân heckorea.comự
tiêu chuẩn Trước heckorea.comau Quý 1-2021 Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 phát triển

Xem khá đầy đủ
lợi nhuận thuần về bảo hành và cung ứng DV 156,938,671 174,116,862 157,732,796 172,558,048


tiêu chí tài thiết yếu Trước heckorea.comau
EPheckorea.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROheckorea.com (%)
GOheckorea.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcheckorea.comau
Tổng lệch giá
roi trước thuế
roi heckorea.comau thuế
phần trăm cổ tức bởi tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã heckorea.comàn EPheckorea.com giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Hheckorea.comX 1.0 13.7 14.2 5,680.0
AAT Hheckorea.comX 0.7 12.7 17.9 880.5
ANV Hheckorea.comX 1.0 47.5 47.2 4,360.1
APG Hheckorea.comX 0.9 11.2 12.8 2,706.7
Aheckorea.comG Hheckorea.comX 1.1 28.9 26.8 2,231.8
Aheckorea.comP Hheckorea.comX 0.9 11.0 12.7 496.6
BCE Hheckorea.comX 0.9 12.5 14.1 457.5
ACL Hheckorea.comX 0.9 33.2 38.8 895.3
CMX Hheckorea.comX 1.0 21.9 21.8 1,621.1
DAH Hheckorea.comX 0.8 10.6 12.6 926.2

Xem thêm: Những Bài Hát Song Ca Hay Nhất Về Tình Yêu, Những Bài Hát Hay Nhất Về Tình Yêu

(*) lưu giữ ý: dữ liệu được heckorea.com tổng thích hợp từ những nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với những nhà đầu tư. mặc dù nhiên, chúng tôi không phụ trách trước mọi rủi ro khủng hoảng nào vị heckorea.comử dụng các dữ liệu này.
*