Công Thức Tính Diện Tích Hình Bình Hành Lớp 4

1. Khái niệm, tính chất, dấu hiệu nhận biết Hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác gồm 2 cặp cạnh đối tuy vậy song hoặc có một cặp đối bằng nhau và song song với nhau.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình bình hành lớp 4

Tính chất:

- các góc đối bằng nhau

- các cạnh đối bằng nhau và tuy vậy song với nhau

- nhị đường chéo cánh của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác có hai cặp cạnh đối tuy nhiên song

- Tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau

- Tứ giác bao gồm một cặp góc đối bằng nhau

- Tứ giác có những cạnh đối bằng nhau

- Tứ giác có hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

- Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau

- Hình thang tất cả hai cạnh bên tuy nhiên song

2. Cách tính chu vi hình bình hành

- Khái niệm chu vi hình bình hành: chu vi của một hình bình hành bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói cách khác, chu vi hình bình là tổng độ dài của 4 cạnh hình bình hành.

- Công thức tính chu vi hình bình hành:

Công thức: C = (A+B) X 2

Trong đó:

C : Chu vi hình bình hành

a và b: nhì cạnh bất kỳ của hình bình hành

Ví dụ: mang đến một hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b lần lượt là 5 centimet và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có:

C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

3. Công thức tính diện tích hình bình hành

*

- Khái niệm diện tích hình bình hành: Diện tích hình bình hànhđược đo bằng độ lớn của bề mặt hình, là phần mặt phẳng ta bao gồm thể chú ý thấy của hình bình hành

- Diện tích hình bình hành được tính theo công thức bằngtích của cạnh đáy nhân với chiều cao.

Công thức: S = A X H

Trong đó:

a: cạnh đáy của hình bình hành

h: chiều cao (nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành)

Ví dụ: tất cả một hình bình hành tất cả chiều lâu năm cạnh đáy CD = 8cm và chiều cao nối từ đỉnh A xuống cạnh CD lâu năm 5cm. Hỏi diện tích của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Theo công thức tính diện tích hình bình hành, ta áp dụng vào để tính diện tích hình bình hành như sau:

Có chiều lâu năm cạnh đáy CD (a) bằng 8 centimet và chiều cao nối từ đỉnh xuống cạnh đáy bằng 5 cm. Suy ra ta có phương pháp tính diện tích hình bình hành:

S (ABCD) = a x h = 8 x 5 = 40 cm2

Tất nhiên ví dụ bên trên đây chỉ mang ý nghĩa chất cơ bản cùng khá dễ áp dụng, đối với những bài toán phức tạp hơn, người làm cho cần vận dụng thêm mối tương quan giữa các thành phần vào một công thức và những công thức khác để giải quyết bài bác toán.

4. Mẹo học nhanh phương pháp tính chu vi, diện tích hình bình hành

- Thường xuyên làm bài bác tập: không chỉ nhớ được công thức nhưng mà khi làm bài bác tập toán bạn gồm thể lập cập nhận ra bài xích tập đó đề nghị áp dụng công thức như thế nào để tính, từ đó hiểu sâu được vấn đề hơn. Hơn nữa, trong những khi làm bài, những kiến thức của bạn sẽ xâu chuỗi với nhau góp bạn tư duy cùng làm bài xích tập hiệu quả.

-Học công thức: Đối với công thức tính diện tích hình bình hành, chu vi, bạn tất cả thể học và áp dụng mẩu thơ sau:

Bình hành diện tích tính sao

Chiều cao nhân dáy ra liền cực nhọc chi

Chi vi thì cần những gì

Cạnh kề cộng lại ta thời nhân hai

Tất nhiên ví dụ trên đây chỉ mang ý nghĩa chất cơ bản cùng khá dễ áp dụng, đối với những bài toán phức tạp hơn, người có tác dụng cần vận dụng thêm mối tương quan liêu giữa các thành phần vào một công thức và những công thức khác để giải quyết bài toán.

Trong toán học hoặc nhiều câu hỏi thiết kế hình học thực tế, các công thức tính chu vi cùng diện tích hình tròn, công thứctính diện tích hình tam giác, hình chữ nhật đã trở phải khá phổ biến với gần như được áp dụng thường xuyên. Cũng bởi vậy, việc nắm vững cách tính diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành sẽ giúp bạn bao gồm thể dễ dàng giải quyết được nhiều việc kết hợp nhiều hình phức tạp hơn.

Hình bình hành cũng như hình trụ đều là những hình tất cả thể được xem là khó hơn những hình vuông, chữ nhật một chút, cũng chính vì thế mà những tính năng diện tích cũng bao gồm phần rắc rối hơn. Hình tròn trụ là một hình học chúng ta sẽ thường xuyên gặp trong những bài toán hay cả vào cuộc sống hằng ngày, nắm được bí quyết tínhchu vi hình tròn, diện tích hình tròn trụ sẽ giúp các bạn dễ dàng giải những bài toán cũng như công việc bên cạnh cuộc sống một phương pháp dễ dàng.

5. Bài tập áp dụng phương pháp tính chu vi, diện tích hình bình hành

Bài tập 1:

Cho hình bình hành ABCD bao gồm chiều cao hạ xuống cạnh CD là 5, chiều lâu năm CD là 15, hãy tính diện tích hình bình hành ABCD

Bài giải:

S (ABCD) = 5 x 15 = 75 cm2

Bài tập 2:

Mảnh đất hình bình hành tất cả cạnh đáy là 47m, mở rộng mảnh đất bằng phương pháp tăng các cạnh đáy của hình bình hành này thêm 7m thì được mảnh đất hình bình hành mới bao gồm diện tích hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189m2. Hãy tính diện tích mảnh đất ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích tăng thêm chính là diện tích hình bình hành gồm cạnh đáy 7m cùng chiều cao là chiều cao của mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao mảnh đất là: 189 : 7 = 27 (m)

Diện tích mảnh đất hình bình hành ban đầu là: 27 x 47 = 1269 (m2)

Bài tập 3:

Cho hình bình hành tất cả chu vi là 480cm, bao gồm độ dài cạnh đáy gấp 5 lần cạnh kia với gấp 8 lần chiều cao. Tính diện tích hình bình hành

Bài giải:

- Ta gồm nửa chu vi hình bình hành là: 480 : 2 = 240 (cm)

- Nếu như coi cạnh kia là 1 trong phần thì cạnh đáy đó là 5 phần như vậy.

Ta tất cả cạnh đáy hình bình hành là: 240 : (5+1) x 5 = 200 (cm)

Tính được chiều cao của hình bình hành là: 200 : 8 = 25 (cm)

Diện tích của hình bình hành là: 200 x 25 = 5000 (cm2)

Bài tập 4:

Cho hình bình hành có chu vi là 364cm cùng độ dài cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia; gấp 2 lần chiều cao. Hãy tính diện tích hình bình hành đó

Bài giải:

Nửa chu vi hình bình hành là: 364 : 2 = 182 (cm)

Cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia đề nghị nửa chu vi sẽ gấp 7 lần cạnh kia.

Cạnh đáy hình bình hành là: 182 : 7 x 6 = 156 (cm)

Chiều cao hình bình hành là: 156 : 2 = 78 (cm)

Diện tích hình bình hành là: 156 x 78 = 12168 (cm2)

Bài tập 5:

Một hình bình hành gồm cạnh đáy là 71cm. Người ta thu hẹp hình bình hành đó bằng cách giảm những cạnh đáy của hình bình hành đi 19 cm được hình bình hành mới bao gồm diện tích nhỏ hơn diện tích hình bình hành ban đầu là 665cm2. Tính diện tích hình bình hành ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích giảm đi đó là diện tích hình bình hành gồm cạnh đáy là 19m với chiều cao là chiều cao mảnh đất hình bình hành ban đầu.

Chiều cao hình bình hành là: 665 : 19 = 35 (cm)

Diện tích hình bình hành đó là:

71 x 35 = 2485 (cm2)

6. Bài tập trắc nghiệm về hình bình hành

Câu 1:Chọn phát biểu đúng.

A. Hình bình hành là hình gồm 4 cạnh bằng nhau.

B. Hình bình hành là hình gồm hai cặp cạnh đối song song với bằng nhau.

C. Hình bình hành là hình gồm một cặp tuy nhiên song.

D. Hình bình hành là hình gồm 4 góc bằng nhau.

Câu 2:Diện tích hình bình hành ABCD là:

*

A. 9 cm2

B. 3 cm2

C. 18 cm2

D. 36 cm2

Câu 3:Cho hình bình hành có diện tích là 312 m2, độ nhiều năm đáy là 24 m, chiều cao hình bình hành đó là:

A. 17m

B. 30m

C. 37m

D. 13m

Câu 4:Cho hai hình vẽ bên. Chọn câu trả lời đúng.

*

A. Diện tích hình chữ nhật MNPQ bằng diện tích hình thoi ABCD.

B. Diện tích hình chữ nhật MNPQ nhỏ hơn diện tích hình thoi ABCD.

C. Diện tích hình thoi ABCD nhỏ hơn diện tích hình chữ nhật MNPQ.

Xem thêm: Đại Chiến Ninja ( Naruto Đại Chiến Ninja Lần 4, Đại Chiến Ninja Lần 4 Nên Kết Thúc Như Thế Nào

D. Diện tích hình chữ nhật MNPQ gấp nhì lần diện tích hình thoi ABCD.

Câu 5: mang lại hình bình hành độ lâu năm đáy là 24 cm, chiều cao hình bình hành là 2dm. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 26 cm2

B. 28cm2

C. 480 cm2

D. 4800 cm2

Câu 6:Cho khu vực đất hình bình hành độ nhiều năm đáy là 300dm, chiều cao khu đất hình bình hành là 20m. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 6000 cm2

B. 600 cm2

C. 600 dm2

D. 600 m2

Câu 7:Cho hình bình hành có diện tích là 360 cm2, độ đáy là 15 cm. Chiều cao hình bình hành đó là: