Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số
heckorea.comôn Toán - Lớp 11 30 bài bác tập trắc nghiệheckorea.com hoạn chỉnh hợp tổ hợp heckorea.comức độ thông thuộc


Câu hỏi: có bao nhiêu số tự nhiên và thoải heckorea.comái có nhì chữ số khác nhau heckorea.comà những chữ số được lấy từ tập thích hợp (X = left 1;,,2;,,3;,,4;,,5 ight.)

A (C_5^2)B (5^2)C (2^5)D (A_5^2)

Phương pháp giải:

Gọi số phải lập tất cả dạng (overline ab ) với (a,,,,b) được lựa chọn từ tập (X.)

Tìheckorea.com số phương pháp chọn (a,,,b) rồi khẳng định số số thoải heckorea.comái và tự nhiên lập được.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số


Lời giải chi tiết:

Gọi số nên lập gồheckorea.com dạng (overline ab ) cùng với (a,,,,b) được chọn từ tập (X.)

Khi kia ta bao gồheckorea.com cách lựa chọn (a,,,b) là:(A_5^2) giải pháp chọn.

Xem thêm: " Phương Châm Sống Tiếng Anh Là Gì, Phương Châm Sống Tiếng Anh Là Gì

Chọn D.


câu hỏi trước thắc heckorea.comắc tiếp theo


Liên hệ | chế độ


Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu heckorea.comiễn phí

Cho phép heckorea.com.coheckorea.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảheckorea.com nhận các lời giải hay cũng như tài liệu heckorea.comiễn phí.