Nhu Y Bao Luan Vuong Da La Ni

Âm Hán: Nam tế bào Phật đà gia, nam mô đạt ma da, nam mô tăng già da. Phái mạnh mô tiệm tự tại ý trung nhân tát ma ha tát, vắt đại bi trọng điểm giả. Đát điệt tha: Án chước yết ra, phân phát để, chấn đa mạt ni, ma ha chén bát đằng mế, rô rô (rô rô), nhằm sắt tra, thước la, a yết rị sa dạ, hồng, phấn, toá ha. Án chén bát đạp ma, chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án chén bát lặc bà, chén bát đẳng mế hồng.

Bạn đang xem: Nhu y bao luan vuong da la ni

Namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sanghaya. Namo Avalokitesvaraya bodhisattvaya mahasattvaya, maha karunikaya. Tadyatha: OM CHAKRA, VARTTI, CINTAMANI, MAHA PADMA, RURU, TISTA, JVALA AKARSAYA, HUM, PHAT, SVAHA. OM PADMA, CINTAMANI, JVALA HUM. OM VARADA, PADME HUM.

Âm Phạn:Nam mô bút đa gia, nam mô đạc ma gia, nam mô xăng ga gia. Nam tế bào Avalôkitê sờ va ra gia, bô đi liền kề toa gia, ma ha ngay cạnh toa gia, ma ha ka ru ni ka gia. Tát gia tha: Ôm phụ thân kờ ra, phát ti, chin ta ma ni, ma ha pát ma, ru ru, ti shờ ta, gioa la, a các sa gia, hum, phat, xóa ha. Om pát ma, chin ta ma ni, gioa la hum. Ôm va ra đa, pát mê hum.

Toàn bài Chú trên có thể diễn dịch là :

“Khi phát khởi được sự ban cha cứu độ trong lòng thì mới thật sự bước vào cuộc sống đời thường cao đẹp của Thánh Nhân”

Công Năng Của Thần Chú

Kinh Như Ý Luân Đà La Ni_ Phẩm thừ 2: Phá Nghiệp Chướng (Mật Tạng cỗ 3_ Số 1080) bởi Ngài Bồ Đề lưu lại Chí phiên dịch, ghi nhấn rằng:

“Bấy giờ tiệm Tự Tại bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch với Đức Phật rằng: “Thế Tôn!

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, đồng nam, đồng cô bé nơi thân đời này mong điều hiện tại báo về Đại Công Đức. Yêu cầu ở ngày đêm, y theo Pháp tinh phải tu trì NHƯ Ý LUÂN ĐÀ LA NI Chú này, chẳng nên bói toán chắt lọc ngày, tháng, sao tốt; cũng chẳng nhịn ăn uống 1 ngày, 2 ngày; cũng chẳng mộc dục; cũng chẳng làm cho Đàn, mặc xống áo thường, nước vào rảy tịnh. Như thường nạp năng lượng vừa đủ, tác Pháp thành tựu.

Nên một ngày dài đêm, ngơi nghỉ trong tĩnh thất, ngồi quay khía cạnh về phương Đông tưởng Thánh tiệm Tự Tại có thân tướng xuất sắc đẹp như ý như mặt trời bắt đầu mọc, phóng ra tia nắng lớn, ngồi bên trên hoa sen, đối ngay trước mắt, tụng niệm chẳng loạn. Đốt hương thơm Trầm Thủy, vận trọng điểm cúng dường, cung kính lễ bái, tùy Tâm bày biện hương hoa bái hiến liên tiếp chẳng dứt. Sáu thời mỗi thời một ngàn tám mươi biến thường xuyên chẳng dứt. Mỗi mỗi chữ tụng mãn ba Lạc xoa (30 vạn biến). Do trụ Pháp quán Du Già, tụng niệm thì từng nào tội Vô gián của đời thừa khứ, hiện tại tại; nghiệp chướng cực ác tự nhiên và thoải mái tiêu diệt, vẫn thấy đầy đủ mọi các loại mộng đại thiện, nên biết đây tức là tướng diệt tội. Thánh cửa hàng Tự tại gia bị hộ niệm. Bởi căn lành đó, trăm nghìn sự nghiệp cử trung ương tụng niệm thì toàn bộ chỗ làm cho ắt được thành tựu. Toàn bộ uy lực thần thông của những MINH cấp thiết theo kịp lực thần thông của Như Ý Đà La Ni Minh này. Tại sao vậy? Đà La Ni đó, nếu hoàn toàn có thể tìm nhận, thọ trì thì tội chướng 10 ác, 5 Nghịch, 4 Trọng đã có tác dụng trong đời thừa khứ, bây giờ đáng bị đọa vào Địa ngục tù A Tỳ (Avīci) đều có thể tiêu diệt.

Như căn bệnh nhiệt trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày. Bệnh dịch phong, dịch vàng da, căn bệnh đàm, cổ độc, ếm đối, nhọt mủ, ghẻ, cùi hủi, điên cuồng, phong ngứa, thần kinh. Tất cả bệnh về đầu, mũi, mắt, tai, môi, lưỡi, răng, cổ họng, ngực, hông sườn, tim, bụng, eo, lưng, tay chân chi tiết … Mọi các loại tai ác, vọng lượng Quỷ thần. Vì trải qua tụng niệm rất nhiều được trừ diệt. Tất cả Dược Xoa, La Sát, Tỳ na Dạ Ca, nhóm Quỷ thần ác hầu hết chẳng hoàn toàn có thể hại. Đao binh, nước lửa, gió ác, sét, mưa đá, nạn vua chúa, nàn giặc cướp oán thù thù … chẳng rất có thể làm hại. Tất cả tướng ác, nghiệp vì kém phước, sao ác đổi mới quái hầu hết tự tiêu diệt. Rắn độc, trườn cạp, rết, thủ cung, nhền nhện, sư tử, cọp, chó sói, toàn bộ thú ác cũng chẳng làm hại được. Nếu gồm chiến đấu trong quân trận, tranh tụng nơi vấn đề quan; vị Minh Thành tựu đề xuất được giải thoát.

Nếu hay ở canh năm tụng Đà La Ni này một nghìn tám mươi biến chuyển (1.080) thì những việc như trên phần nhiều được giải thoát, tự tại như ý.

Nếu rất có thể một ngày 6 thời, từng thời tụng Đà La Ni này 1.080 biến hóa thì Thánh tiệm Tự Tại hiện thân trong mộng, đứng trước mặt bạn đó bảo rằng: “Này Thiện phái nam tử! Đừng hại hãi! mong mỏi cầu điều gì, Ta mang đến ngươi vớ cả”.

Hoặc thấy Đức Phật A Di Đà, hoặc thấy cung điện, lầu gác, những việc nghiêm túc trong trái đất Cực Lạc.

Hoặc thấy chúng hội của tình nhân Tát trong thế giới Cực Lạc.

Hoặc thấy hoàng cung bảy báu bên trên núi ngã Đà Lạc là nơi cư trú của Thánh cửa hàng Tự Tại.

Hoặc thấy từ bỏ Thân trong bên cạnh thanh tịnh.

Hoặc thấy Quốc Vương, đại thần kính cẩn cúng dường.

Hoặc thấy tự thân gồm bao nhiêu tội chướng đã gây nên trong đời thừa khứ đầy đủ được tiêu diệt.

Nên biết người đó sau khi xả bỏ thân mệnh vẫn chẳng thọ sinh trong bào thai mà

được sinh vào hoa sen, gồm thân tướng giỏi đẹp đoan chính, mặc quần áo của cõi Trời mà lại tự trang nghiêm. Đời đời ra đời biết TÚC MỆNH TRÍ cho tới Bồ Đề, chẳng bị lâm vào hoàn cảnh ba nẻo ác, thường cùng với toàn bộ Chư Phật người tình Tát sinh bình thường một nơi, trú nghỉ ngơi Địa Bất Thoái”.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Không Vào Được Youtube Trên Máy Tính, Sự Cố Khi Truy Cập Vào Youtube

Ngoài ra, bạn tu trì Pháp Như Ý Bảo Luân vương Thần Chú này còn được thoát ra khỏi khổ não, lớn mạnh thọ mệnh, thành tựu đầy đủ ước nguyện như phú quý, tài sản, Trí Tuệ, vậy Lực, Uy Đức.