CHỮ LỘC THƯ PHÁP VIỆT

Con Dấu-Khắc Ấn Triện Bút lông Thư Pháp Tranh Thư Pháp Đẹp Viết chữ thư pháp Đài Cassette Nhật bãi
Sản phẩm Con Dấu-Khắc Ấn Triện Bút lông Thư Pháp Tranh Thư Pháp Đẹp Viết chữ thư pháp Đài Cassette Nhật bãi
*
*
*
*
*

*

*

*

*

: Liễn Chữ Lộc Thư Pháp

: 27cmx79cmChất liệu: Giấy Mỹ Thuật, viết chữ thư pháp thủ công bằng mực tàu, sản phẩm chữ lộc có gắn nẹp sẵn, làm quà tặng công ty, khách hàng.

Bạn đang xem: Chữ lộc thư pháp việt

Nội dung: Đa tài đa lộc đa phú quý.

Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm.( có thể viết theo yêu cầu)


Những câu thư Pháp về chữ lộc hay nhất, chuyên về liễn thư pháp chữ lộc, chữ lộc tranh thư pháp được viết thủ công bằng mực tàu tự nhiên, viết thư pháp chữ lộc theo yêu cầu.

Ngoài ra quý khách có thể viết thư pháp với nội dung chữ lộc khác theo yêu cầu.

Vui lòng liên hệ shop.

Xem thêm: Dragon Ball Z - Xem Phim Hậu 7 Viên Ngọc Rồng

1/ Gia đình vạn sự bình yênTài vô lộc đến phúc duyên tròn đầy

2/ Vinh hoa phú quý niên trường thọTài lộc an khang tuế cát tường

3/ Phúc thọ phồn vinh Lộc tài phát đạt4/ Phúc thọ vô biên Lộc tài vô tận 5/ Phúc lai miên thế trạch Lộc mãn trấn gia thanh ( Phúc dâng tràn mọi nẻo Lộc thơm ngát cửa nhà )

6/ Phúc như đông hải mãi trường lưu Lộc tấn vinh hoa phú quý sinh Thọ tỷ nam sơn tùng bách lão 7/ Tài trí cát tường và đức hạnh Kinh doanh phát lộc phát tài nhanh

8/ Vi nhơn hòa khí sinh vô hạnh Xử sự công bình lộc tự nhiên 9/ Khứ niên tài lộc đa phước đức Tân xuân phú quý thọ khương ninh

10/ Xuân sang cội phúc sinh cành lộc Tết về cây đức trổ thêm hoa 11/ Xuân đáo hoa khai, tài như ý Hạ lai thịnh vượng, phúc mãn đường Thu khứ bình an, lộc đắc chí Đông hồi tứ quý, thọ an khương

12/ Đa tài đa lộc đa phú quý Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm 13/ Phúc sinh phú quý gia đình thịnh Lộc tấn vinh hoa tử tôn hưng 14/ Tân niên tân phúc tân phú quý Tấn tài tấn lộc tấn bình an 15/ Lộc biếc mai vàng xuân hạnh phúc Đời vui sức khỏe Tết an khang

 16/ Phúc lộc thọ tam tinh đồng chiếu Thiên địa nhân nhất thể đồng xuân17/ Xuân đáo bình an tài lợi tiến Mai khai phú quý lộc quyền lai18/ Nghĩa tổ muôn xuân xanh biếc lộc Tình nhà vạn Tết thắm tươi hoa19/ Tài như hiển nhật đằng vân khởi Lộc tựa xuân trào đái vũ lai20/ Đa lộc đa tài đa phú quý Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm.