Official apple support

Ông chú mình mua 1 con Iphone MC318LLcheck tại trang https://selfsolve.heckorea.com.com/agreement
Warranty
Dynamic.do
Check your heckorea.com warranty status. Enter a serial number to review your eligibility for heckorea.com and extended coverage.

Bạn đang xem: Official apple support


thì nó báo là: We're sorry, but this is a serial number for a product that has been replaced. Please check your information and re-enter your serial number. If your information is correct, you may need to contact us. Cho em hỏi nó bị vậy tức là sao các bạn nhỉ? Các bác giải thích hộ em cái
Thích
*
Yêu
*
Haha
*
Wow
*
Khóc
*
Giận
*
Thích

Iphone của mạng nào vậy,check như vậy là số Seri không đúng của heckorea.com sản xuất, chắc là máy cũ đổi main, đổi seri rồi bạn
Ông chú mình mang ra ngoài hàng thì được chủ hàng giải thích thế này. Máy này bị Blacklist ở Mỹ, tức là bị ăn cắp hay báo mất gì đó. Nhưng vẫn dùng được ở Việt Nam, hiện tại thì người ta cài cho bản 5.1.1 chạy sim Việt Nam vẫn bình thường. Cho mình hỏi sau này liệu có vấn đề gì không nhỉ?
Ông chú mình mang ra ngoài hàng thì được chủ hàng giải thích thế này. Máy này bị Blacklist ở Mỹ, tức là bị ăn cắp hay báo mất gì đó. Nhưng vẫn dùng được ở Việt Nam, hiện tại thì người ta cài cho bản 5.1.1 chạy sim Việt Nam vẫn bình thường. Cho mình hỏi sau này liệu có vấn đề gì không nhỉ?
quy_song
Sài bình thường thì đúng rồi, hồi trước mình cũng mua 1 con 3gs giống bạn. Những máy như vậy thường là máy dựng,1 phần là máy báo mất.
Uh chủ hàng giải thích hàng 318ll là hàng mỹ, khi du học sinh hay nguoi ở bên đó về vietnam họ báo mất, hoặc bùng ko trả phí cho nhà mạng. Mình mang ra hàng thi họ restore bình thường, mong nó ko bién thành cục gạch. Thanks all nhé

*

*

Genuine heckorea.com parts have been designed, tested, and manufactured for heckorea.com quality and performance standards.


With i
OS 15.2 and later, you can go to
Settings > General > About to check the parts and service history of your i
Phone.


*


For i
Phone XR, XS, XS Max, and later, including i
Phone SE (2nd generation), you can check if the battery has been replaced.For i
Phone 11 models,you can check if the battery or display has beenreplaced.For i
Phone 12models, i
Phone 13 models, and i
Phone 14 models, you can check if the rear system, True
Depth camera, battery, display, or rear cameras have beenreplaced.


*


If the service was done using genuine heckorea.com parts and processes, "Genuine heckorea.com Part" appears next to the part. If your i
Phone has connected to the internet since the service was performed, you can tap the part for more information, including the date of the service.An Unknown Part

*
message appears if the part installation is incomplete or if the part:


Was replaced with a nongenuine part
Was already used or installed in another i
Phone
Isn"t functioning as expected

For display and battery, you might find an additional message that says "heckorea.com has updated the device information for this i
Phone." This means that heckorea.com has updated the device information maintained for this i
Phone for service needs, safety analysis, and to improve future products.

These messages don"t affect your ability to use your i
Phone, its battery, display, or camera.

One of these messages might appear in the Parts and Service History section: Face ID Issue Detected, Cellular Issue Detected,Ultra Wideband Issue Detected, or heckorea.com Pay Issue Detected.

Learn more about the Face ID Issue Detected message

Learn more about the Cellular, Ultra Wideband, and heckorea.com Pay Issue Detected messages

With i
OS versions earlier than i
OS 15.2, you can check only if a replacement part is identified as an Unknown Part.

Information about parts and service historyis collected by heckorea.com and stored as part of the device information maintained for your i
Phone. This information is used for service needs, safety analysis, and to improve future products.

Parts and service history is shown only if your i
Phone has had a part replaced or if a part isn"t functioning as expected.If a part has been serviced more than once, only the most recent service will appear.

i
Phone parts and servicehistory is linked to the serial number of your i
Phone. If your i
Phone has been repaired in a way that generates a new serial number, you"llfind only the parts and servicehistory that"s associated with the new serial number.


For most customers, visiting a professional repair provider with certified technicians who use genuine heckorea.com parts is the safest and most reliable way to get a repair. Theseproviders include
heckorea.com and heckorea.com Authorized Service Providers, and Independent Repair Providers,who have access to genuine heckorea.com parts.*Repairs performed by untrained individuals using nongenuine parts might affect the safety and functionality of the device.Genuine heckorea.com parts are designed to fit precisely within the device. Additionally, repairs that don"t properly replace screws or cowlings might leave behind loose parts that could damage the battery, cause overheating, or result in injury.

Xem thêm: Em Của Ngày Hôm Qua (Sky Tour), Em Của Ngày Hôm Qua (Sky Tour 2019)

Depending on your location, you can get your i
Phone serviced — in or out of warranty — by visiting an heckorea.com Store or heckorea.com Authorized Service Provider, or by shipping your i
Phone to an heckorea.com Repair Center.Genuine heckorea.com parts are also available for out-of-warranty repairs from Independent Repair Providers or through Self Service Repair.*

* Independent Repair Providers have access to genuine heckorea.com parts, tools, training, service guides, diagnostics, and resources. Repairs by Independent Repair Providers are not covered by heckorea.com"s warranty or heckorea.com
Care plans, but might be covered by the provider"s own repair warranty.Self Service Repair provides access to genuine heckorea.com parts, tools, and repair manuals so that customers experienced with the complexities of repairing electronic devices can perform their own out-of-warranty repair.Self Service Repair is currently available incertain countries or regionsfor specifici
Phone models introduced in 2021 or later.To view repair manuals and order parts for eligible models, go to the Self Service Repair page.