Cách Đổi Hỗn Số Ra Phân Số

*

Hỗn số là gì?

Trong một phân số có tử với mẫu phần nhiều là số nguyên dương, giả dụ tử lớn hơn mẫu và không chia hết đến mẫu thì ta rất có thể viết phân số ấy thành dạng tổng của một trong những nguyên với một phân số nhỏ tuổi hơn 1. Tổng này được gọi là một trong những hỗn số.

Ví dụ 1: Xét phân số $Large frac73$. Vì $7 = 2 cdot 3 + 1$ cần ta có:

$$frac73 = frac2 cdot 3 + 13$$

$$=frac2 cdot 33 + frac13 = 3 + frac13$$.

Trong kết quả cuối cùng trên đây, người ta thường xuyên “bỏ đi” dấu cộng (+) nhằm viết đến gọn, tức là:

$$3 + frac13 = 3frac13$$

Khi đó, $3frac13$ được call là láo số, phát âm là “ba, một phần ba”.

Cấu tạo của láo số

Mỗi láo số đầy đủ gồm một vài nguyên dương (phần nguyên) kèm theo với một phân số (phần phân số). Hình sau đây là một số lấy ví dụ như về láo lếu số:


*