Bồi Dưỡng Thường Xuyên Tiểu Học Module


Mục Lục


Bồi dưỡng tiếp tục tiểu học là gì?

Thông tứ chia ra 3 chương trình tu dưỡng chính cho những giáo viên, rõ ràng nội dung với thời lượng buổi tối thiểu yêu cầu như sau:

Nội dung lịch trình 1: cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học đối với cấp học của giáo dục đào tạo phổ thông. Mỗi thầy giáo cần thỏa mãn nhu cầu thời lượng khoảng tầm 01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học)

Nội dung lịch trình 2: update kiến thức, kỹ năng chuyên ngành tiến hành nhiệm vụ cải tiến và phát triển giáo dục phổ biến theo từng thời kỳ của từng địa phương. Mỗi gia sư cần đáp ứng nhu cầu thời lượng khoảng 01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học).

Bạn đang xem: Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module

Nội dung công tác 3: vạc triển năng lượng nghề nghiệp theo yêu ước vị trí vấn đề làm. Mỗi thầy giáo cần đáp ứng thời lượng khoảng tầm 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học).


*

Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học tập là một khối hệ thống kiến thức cần thiết cho giáo viên


Chương trình bồi dưỡng tiếp tục Tiểu học là một khối hệ thống kiến thức được phân tạo thành 45 module chuyên biệt cùng với 45 chủ đề với mục đích ở đầu cuối là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cô giáo và nâng cao hiệu quả dạy dỗ học trong trường đái học. Mỗi giáo viên lựa lựa chọn 1 hoặc một số trong những nội dung để viết bài bác thu hoạch để report lại kết quả học tập cùng lấy làm căn cứ xếp một số loại và tấn công giá kết quả bồi dưỡng.

Dưới đây, heckorea.com xin giới thiệu bài thu hoạch BDTX năm 2020 của giáo viên Tiểu học tập full 45 modun.

Xem thêm: Lời Bài Hát Có Ai Thương Em Như Anh Tóc Tiên, Lời Bài Hát Có Ai Thương Em Như Anh, Catena

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tục Tiểu học 2020-2021

Theo công cụ trong thông tứ 17 cùng tài liệu phát hành kèm theo, giáo viên đại lý giáo dục liên tục được nói đến bao gồm các cô giáo đang đào tạo và huấn luyện ở trường tè học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú.

Bài thu hoạch BDTX của giáo viên tiểu học năm 2020 là phiên bản tổng kết kết quả học tập trong lịch trình bồi dưỡng tiếp tục cho giáo viên. Tùy từng từng module đăng ký mà thầy giáo sẽ viết bài bác thu hoạch theo ngôn từ modun mình đã chọn.

Một bài bác thu hoạch chuẩn phải đảm bảo an toàn đầy đủ nội dung, kỹ năng và kiến thức đã được bồi dưỡng cũng như những tương tác thực tế các nội dung đó để mang ra chiến thuật cho công tác làm việc dạy và học ở đại lý nơi bản thân công tác. Bài bác thu hoạch đã là địa thế căn cứ để đánh giá, xếp loại quá trình bồi dưỡng, học tập trong thời điểm của giáo viên. Đây cũng là giữa những căn cứ xếp các loại thi đua giáo viên cuối năm.


*

Bài thu hoạch BDTX Tiểu học tập cần bảo đảm an toàn đầy đủ kỹ năng trong từng module


Tải bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học tập module TH1 cho TH45

Bài thu hoạch BDTX Module 1 Tiểu học tập
Download trên Đây

Bài thu hoạch BDTX Module 2 đái học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 3 Tiểu học tập
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 4 Tiểu học tập
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 5 tiểu học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 6 Tiểu học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 7 Tiểu học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 8 Tiểu học tập
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 9 Tiểu học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 10 Tiểu học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 11 Tiểu học tập
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 12 tè học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 13 tè học nhà đề
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 14 đái học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 15 tiểu học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 16 đái học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 17 tiểu học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 18 tè học”
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 19 tiểu học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 20 Tiểu học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 21 tiểu học”
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 22 tiểu học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 23 tiểu học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 24 tiểu học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 25 đái học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 26 tè học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 27 tè học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 28 tiểu học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 29 tè học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 30 Tiểu học tập
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 31 tè học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 32 Tiểu học tập
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 33 đái học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 34 Tiểu học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 35 đái học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 36 Tiểu học tập
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 37 đái học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 38 tiểu học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 39 đái học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 40 Tiểu học tập
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 41 đái học
Download tại Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 42 đái học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 43 tè học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 44 tiểu học
Download trên Đây
Bài thu hoạch BDTX Module 45 tè học
Download trên Đây