Bản Vẽ Nhà Công Nghiệp 1 Tầng

... 0,767×4,05 − 1, 194 1 = 1, 912 Tm MIV = 0,767 12 ,4 − 1, 194×(8,35 + 1) = 1, 653 Tm NI = NII =NIII = NIV = N QIV = 0,767 M − 1, 194 = −0,427QT R= 0,767 1m Tmax =1, 194 0,767 + 2,339 1, 912 - B 1, 653 M 0,427 ... Pcmax = 19 3 ,10 7  × 0 ,19 2  1 +  +2 1, 8 11 ,2   22 GVHD: Lê quang đãng Thái Đồ n Môn học Bê Tông = 25,807 T/m2 µmin =0 ,1% b1 h o 10 0 × 12 5 lựa chọn 14 , a = 15 0 d) Theo phương cạnh b: l2 = (b−bc)/2 = (2,8−0,4)/2 = 1, 2 m p. Max + p 25,538 + 14 ,11 7 = ptb = = 19 ,828 T/m2...

Bạn đang xem: Bản vẽ nhà công nghiệp 1 tầng


*

... 61. 12 2 2L1 0063x6 19 .8 1. 7 5.0 - 2L7 0x45x5 11 .1 1 .2 3.7 3.086 0.976 1. 866 2L1 00x63x6 2L1 00x10 2L1 00x 12 λx - 88 .18 8 ϕ σ - 20 .63 - - 18 .58 78.6 41 78.6 41 0. 72 19 . 12 - - - 17 .78 88 .18 8 0.66 16 . 12 ... Lx ly 5.75 575 5.75 6 12 3.704 1. 855 3.704 3.905 1. 5 62 3.905 2. 8 1. 12 2.8 4. 314 1. 725 6 4. 314 10 4. 314 1. 725 6 4. 314 11 3.4 1. 36 3.4 18 2. 76 1. 5 1. 5 19 3. 014 1. 5 1. 5 20 3. 014 1. 5 1. 5 21 3. 014 1. 5 ... LONG 1 .2 × 47 .2 28 1. 4 + × (28 × 1. 4 × 24 . 32 + ) = 56 823 cm 12 12 3 1. 4 × 28 47 .2 × 1 .2 J2y = 2 + = 5 12 9 cm 12 12 F = × 28 × 1. 4 + ( 50 − × 1. 4 ) 1 .2 = 13 5.04cm J 2x = r2 x = r2 y = J 2x = 20 .51cm...
*

... C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 SVTH: Lý Ngọc Quế TH10 TH10 TH10 TH10 TH 11 TH 11 ... Tùng C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 SVTH: Lý Ngọc Quế TH14 TH15 TH15 TH15 TH16 TH16 TH16 ... Phạm Xuân Tùng C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 SVTH: Lý Ngọc Quế TH19 TH20 TH20 TH20...
*

... Vẻ bên ngoài cấu phân phối khí cồn Diesel thường sử dụng: + cấu phân phối khí kiểu xupap + cấu phân phối khí đẳng cấp van trượt + cấu phân phối khí đẳng cấp xupap van trượt − cấu phân phối khí đẳng cấp ... phối khí sau : − cấu phân phối khí sử dụng xupap − cấu phân phối khí sử dụng van trượt − cấu phân phối khí cần sử dụng xupap van trượt Khi đo lường và tính toán thiết kế hệ thống cấu phân phối khí cần bảo vệ ... PHÂN PHỐI KHÍ 23 2.1 Lựa chọn hệ thống trao đổi khí 2.1.1 trọng trách yêu cầu hệ thống phân phối khí cấu phân phối khí dùng để làm thực trình chuyển đổi khí xilanh rượu cồn cơ: hấp thụ khí vào xilanh đẩy khí...
*

... Đồ án môn học giám sát thiết kế Chương http://www.ebook.edu.vn Tổng quan tiền hệ thống phun xăng năng lượng điện tử EFI Lịch cải tiến và phát triển hệ thống xịt xăng điển tử: 1.1 quan niệm xịt xăng điển tử: Chữ EFI ... Khiển đại hiên nay, buổi tối ưu nhị trình phun xăng đánh lửa cồn Hệ thống MPI Hệ thống xịt xăng điện tử EFI: Hệ thống TBI Đồ án môn học thống kê giám sát thiết kế 2.1 http://www.ebook.edu.vn 11 Thành ... đề mấu chốt hệ thống xăng 2.2 Hệ thống xịt xăng điển tử EFI: EFI phân thành ba hệ thống bản: Hệ thống cung ứng nhiên liệu, hệ thống điều khiển và tinh chỉnh năng lượng điện tử hệ thống nạp khí 2.2.1 Hệ thống cung...
*

... Phân các loại công ty sản phẩm công nghệ năng lượng điện chính: sức nóng điện, thuỷ năng lượng điện năng lượng điện hạt nhân.Trong thứ án giỏi nghiệp nói về nhà sản phẩm nhiệt độ năng lượng điện vào đơn vị lắp thêm nhiệt điện phụ thuộc tiêu chí khác nhưng nhà thứ sức nóng năng lượng điện phân các loại ... Phát bao gồm đơn vị trang bị nhiệt năng lượng điện tuabin khí, bên máy sức nóng năng lượng điện tuabin nước ta có nguồn khống sản than đá dồi nên việc lựa chọn đơn vị lắp thêm sức nóng năng lượng điện đốt than điều cân xứng Tuy nhiên chất lượng than nước ... Lượng mang đến đơn vị trang bị Từ đối chiếu theo u ước đồ án giỏi nghiệp yêu cầu em chọn nhà máy nhiệt độ năng lượng điện đốt than, lò tuần hồn từ nhiên,có bao hơi, tuabin dừng tất cả cửa trích gia nhiệt độ hồi nhiệt, q sức nóng trung...

Đồ Án Thiết Kế Kết Cấu Thép form Nhà Công Nghiệp 1 Tâng, L=24m, Hr=10m, D=120m (Kèm Bản Vẽ, Excel, Sap)


... Liên kết cứng cùng với cột k2 = 1. 2 − 1. 8 Ở mang k2 = 1. 6 chọn I2 I1 12 790 71 = 11 I = I1 = = 11 6279cm 11 11 14 96000 Id = = 13 I 11 6279 Tỷ số độ cứng dàn phần cột dưới: ĐỒ ÁN THÉP II I d 14 96000 = = 1.

Xem thêm: Chúc Mừng Năm Mới Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Nên Nghe, Hồ Quang Hiếu

17 ... Ray 10 m, mái lợp Panen Bêtong cốt thép nhà tạo vùng gió IIB vật tư làm kết cấu chịu đựng lực thép CCT34 Móng Bê tong cấp độ bền B15 CHỌN SƠ ĐỒ KẾT CẤU 1. 1 Sơ đồ dùng khung ngang kết cấu công ty công nghiệp ... Chọn Nhánh 1: Nội lực đo lường N f = 7 213 1daN Độ mảnh nhánh λ y1 = λx1 = l y1 i y1 lf ix1 = 990 = 65.3 15 .15 = 15 1.7 = 24.59 6 .17 λmax = 65.3 84 1,248 3
48 2,898 18
53 1,815 3
38 1,483 0
13 2,356 2
55 2,409 14
cung cấp khách hàng giúp sức trình làng