BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VÀ HIỆN TẠI ĐƠN

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp giờ AnhBài tập những thì trong tiếng AnhMột số bài tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Bài tập khác nhau thì hiện nay tại tiếp diễn và thì bây giờ đơn (I)
Trang trước
Trang sau

Bài tập rành mạch thì hiện tại tại tiếp nối và thì lúc này đơn

Tương ứng cùng với từng bài trong loạt bài bác Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho chúng ta phần bài tập để thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp giờ Anh này khiến cho bạn ôn tập và hiểu sâu hơn những phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn

Trước khi làm cho Bài tập biệt lập thì hiện tại tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, chúng ta có thể tham khảo tại chương: Phân biệt thì hiện tại tiếp nối và bây giờ đơn trong giờ đồng hồ Anh.

Với những từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà chúng ta nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ thọ hơn. Sau khi chúng ta đã làm kết thúc bài tập, để so sánh xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập rõ ràng thì hiện nay tại tiếp tục và thì bây giờ đơn:

Sau lúc làm dứt mỗi bài, để đối chiếu với đáp án, mời bạn bấm chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.

1Water boils at 100 degrees Celsius.Ok
2The water boils. Can you turn it off?is boiling
3Look! That man tries to open the door of your car......
4Can you hear those people? What vị they talk about?.....
5The moon goes round the earth in about 2 days......
6I must go now. It gets late......
7I usually go lớn work by car......
8"Hurry up! It"s time khổng lồ leave." "OK, I come".....
9I hear you"ve got a new job. How do you get on?.....
10Paul is never late. He"s always getting to lớn work on time.....
11They don"t get on well. They"re always arguing......
Hiển thị đáp án
3. Is trying

4. Are they telling

5. OK

6. It"s getting

7. OK

8. I"m coming

9. Are you getting

10. He always gets

11. OK


Bài 2: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Let"s go out. It isn"t raining (not/ rain) now.

2. Julia is very good at language. She speaks (speak) four language very well.

3. Hurry up! Everybody ...... (wait) for you.

4. "...... (you/listen) lớn the radio?" "No, you can turn it off"?"

5. "...... (you/listen) to lớn the radio every day?" "No, just occasionally?"

6. The River Nile ...... (flow) into the Mediterrancan.

7. The river ...... (flow) very fast today - much faster than usual.

8. We usually ...... (grow) vegetables in our garden, but this year we ..... (not/grow) any.

9. A : How"s your English?

B: Not bad. I think it ...... (improve) slowly.

10. Rachel is in London at the moment. She ...... (stay) at the Park Hotel. She always ...... (stay) there when she"s in London.

11. Can we stop walking soon? I ...... (start) khổng lồ feel tired.

12. A: Can you drive?

B: I ...... (learn).My father ...... (teach) me.

13. Normally I......(finish) work at five, but this week I ...... (work) until six to earn a little more money.

14. My parents ...... (live) in Manchester. They were born there và have never lived anywhere else. Where ...... (your parents/live)?

15. Sonia ...... (look) for a place lớn live. She ...... (stay) with her sister until she finds somewhere.

16. A: What ..... (your brother/do)?

B: He"s an architect,but he ...... (not/work) at the moment.

17. (at a party) I usually ......(enjoy) parties, but I ..... (not/enjoy) this one very much.


3. "s waiting

4. Are you listening

5. Do you often

6. Flows

7. "s flowing

8. Grow ... Aren"t growing

9. "s improving

10. "s staying

11. "m starting

12. "m learning ... "s teaching

13. Finish ... "m working

14. Live ... Vì your parents live

15. "s looking ... "s staying

16. Does your brother vày ... Isn"t working

17. Enjoy ... "m not enjoying


Bài 3: Finish B"s sentences. Use always –ing.

1. A: I"ve lost my pen again.

B: Not again! You"re always losing your pen.

2. A: The oto has broken down again.

B: That car is useless. It .....

3. A: Look! You"ve made the same mistake again.

B: Oh no, not again. I .....

4. A: Oh, I"ve forgotten my glases again.

B: Typical! ......


2. It"s always breaking down

3. I"m always making the same mistake/ ... That mistake.

4. You"re always forgetting your glasses


Đã có app heckorea.com trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Sở hữu ngay vận dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp giờ Anh của chúng tôi 1 phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Lời Bài Hát Happy Birthday Tiếng Việt, Lời Bài Hát Happy Birthday Chúc Mừng Sinh Nhật

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/heckorea.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.heckorea.com để thường xuyên theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của bọn chúng tôi.